Debatt
07:35 | 12 maj 2020

(C): Ökat våld i hemmet i covid-19:s fotspår

Debattartikel från Centerpartiet.

Anna Gunstad Bäckman, kontaktperson för Centerkvinnorna i Västmanland. Foto: Pressbild

Sverige ska vara ett av världens mest jämställda land. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett ökande samhällsproblem. För ett samhällsproblem blir det helt plötsligt då vi sätter en peng på fenomenet konstigt nog. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år.2018 var det 22 st kvinnor som dödades av en närstående man.

Ofta finns även barn med i bilden. Majoriteten av detta våld sker i hemmet. I en föråldrad rapport från 2006 från Socialstyrelsen så beräknas det att mäns våld mot kvinnor i nära relationer kostar samhället över tre miljarder kronor varje år. Siffran mer än fördubblas när mäns övriga våld mot kvinnor som olaga hot och våldtäkt av okänd gärningsman inkluderas. Indirekta kostnader uppstår också som en följd av våldet, till exempel sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga.

Att utsättas för våld i en nära relation innebär stora och ibland livslånga trauman för den våldsutsatta, och för dennes barn som även kan vara vittne till misshandeln.

Under den isolering i hemmet som Coronakrisen ger upphov till ökar våldet mot kvinnor, barn och unga. Detta bekräftar och förutspår många som arbetar med att motverka våld i nära relationer. Behovet av att nå dessa kvinnor och barn är stort under isoleringen.

Vi ser flera initiativ på sociala medier om olika kodord till kvinnor som är utsatta för våld i hemmet, vilket kan rädda någon. Varje nåbar kvinna och barn är en vinst. –”Det finns dem som ser och hör er.”

Centerkvinnorna vill att anmälningsskyldigheten för orosanmälan även ska omfatta oro för kvinnor som far illa i en nära relation och även att fler yrkeskategorier ska omfattas av den. I Hallstahammars kommuns kommunala bostadsbolag Hallstahem har ett våldsförebyggande initiativ etablerats som heter Huskurage tack vare en motion från Centerpartiet i Hallstahammar.

Syftet är att grannar reagerar när något inte verkar stämma, och larmar. Detta kan vara livsavgörande. Självklart finns flera sådana initiativ i kommunala fastighetsbolag, men inte alla fastighetsbolag. Därför vore det en kraftsamling om alla fastighetsbolag, privata och offentliga, antog initiativet Huskurage och gjorde en insats för att förebygga våld i nära relationer och uppmuntra till civilkurage och förebygga våld som sker i hemmet. 

Kvinnojourernas skyddade boenden är redan nu under stor press och nästan alla kvinnojourer uppges ha tvingats neka våldsutsatta kvinnor som sökt boende, på grund av platsbrist. Vad detta kommer få för konsekvenser efter denna karantän och isolering vet vi inte än.

Centerkvinnorna vill att det införs en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Dock behövs det även fler platser på skyddade boenden för kvinnor med djur samt kvinnor med missbruk. Förövarna ger sig ofta på husdjur som en del i maktutövandet både när det gäller kvinnor och utnyttjande av barn, och här kan veterinärer bli inblandade och se varningstecken.

Här måste samverkan stärkas mellan olika branscher samt mellan privata och offentliga verksamheter. Det vi kan vänta oss är att fler husdjur riskerar att fara illa, och vi ser att även veterinärer kan behöva utbildning. Centerkvinnorna anser att det finns behov av fler kurser i våld i nära relationer i flertalet yrkesutbildningar.

Detta var ett mycket allvarsamt och livshotande läge redan innan denna pandemi, och nu ett faktum. Vi alla har ett ansvar att lyssna, se och agera om vi fattar misstankar om något känns fel, om vi ser något som kan göra att våldet kan minska. 

Inte minst behöver vi fler engagerade personer i kvinnoorganisationer som väcker opinion och synliggör behovet och visar att det finns någon som ser detta och tar fajten. 

Anna Gunstad Bäckman

Kontaktperson Centerkvinnorna Västmanland

Gruppledare Centerpartiet Hallstahammar

Marie Westling

Ordförande Säby Centerkvinnor


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-