Debatt
10:19 | 9 september 2021

Debatt: Mer kan göras för att stoppa granbarkborren

Debattartikel signerad Åsa Eriksson (S).

Åsa Eriksson, riksdagsledamot från Västmanland. Foto: Pressbild

Den här sommaren är det många skogsägare i Västmanland som ängsligt följt granbarkborrarnas utbredning i våra skogar. På flera håll har kyla och nederbörd gjort att angreppen inte blivit så omfattande som vi befarat men på andra håll ser det värre ut.

Skogsstyrelsen beräknar att borrarna förstörde närmare åtta miljoner kubikmeter granskog förra året. Det är illa, eftersom skogen är en av våra viktigaste tillgångar. En livskraftig skog krävs för den biologiska mångfalden, för möjligheten att ta fram framtidens hållbara material och som fossilfri energikälla.

Nyligen släppte IPCC sin klimatrapport som visar att vi måste öka hastigheten i den gröna omställningen. För Sveriges del är vi helt beroende av ett effektivt skogsbruk som klarar av att öka uttaget ur skogen samtidigt som viktiga naturvärden och biologisk mångfald bevaras. Då är granbarkborrens framfart högst bekymmersam.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har höga målsättningar för att ställa om skogsnäringen till en klimatsmart sektor och det är med sorg jag ser hur det arbetet blir svårare. Skogen är också viktig för många människors arbete och försörjning och lyckas vi inte hejda borreangreppen kommer det att få stora konsekvenser.

Jag vet att skogsägare jobbar hårt med att ta ut angripna träd ur sitt skogsbestånd. Dock visar inventering att bara en fjärdedel av de angripna träden tas om hand, vilket lämnar resten av träden att vara hemvist åt fortsatta angrepp. Regeringen har tillfört mer resurser för att stödja arbetet men det finns mer att göra.

Samtliga parter måste nu göra sitt yttersta – både på egen hand och i samverkan med andra – för att begränsa skadorna. Detta gäller såväl privata skogsägare som ansvariga myndigheter. Jag förutsätter att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket samverkar över sina ansvarsgränser för ett effektivt bekämpningsarbete. På längre sikt behöver vi frångå den utbredda monokulturen och i större utsträckning överväga mer blandad skog. Här kan Västmanland bli ett föredöme.

Regeringen har under mandatperioden ökat resurserna för att bekämpa skadorna. I år har exempelvis Skogsstyrelsen fått 30 miljoner kronor för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Därutöver har regeringen tilldelat 30 miljoner kr till Sveriges lantbruksuniversitet för att inrätta ett nationellt skogsskadecentrum.

Bedöms det att ännu skarpare åtgärder krävs i arbetet för att förhindra spridning av borren står vi socialdemokrater redo att lämna ytterligare förslag. Vi måste göra det som krävs för att säkerställa ett mer effektivt skogsbruk för att klara omställningen till bioekonomi och en hållbar framtid. Skogen är en oerhört viktig resurs både nu och i framtiden. Om vi i Västmanland arbetar tillsammans kan vi lösa problemen och skapa nya möjligheter för de gröna näringarna.

Åsa Eriksson (S)

Riksdagsledamot från Norberg


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-