Debatt
14:24 | 26 april 2021

Debatt: Moderaterna samlar riksdagen för att öka kvinnors trygghet

Debattartikel signerad Jonna Lindman och Åsa Coenraads (M).

Arbogas kommunalråd Jonna Lindman (M). Foto: David Eriksson/Arkiv

Våld mot kvinnor och barn kan aldrig accepteras och tyvärr går samhällsutvecklingen åt fel håll vad gäller framförallt kvinnors trygghet. Den allmänna trenden är en kraftig ökning av sexualbrotten. Just  nu går det politiska debatten högt om vem som sagt vad och när.

Vi tror i grund och botten att mäns våld mot kvinnor är en jämställdhetsfråga och ett hinder mot  kvinnors rätt till frihet, det är därför vi lagt fram konkreta förslag i riksdagen om en skarpare  lagstiftning som nu fått majoritet.

Moderaterna har samlat en majoritet i riksdagen för att fotboja ska användas vid kontaktförbud. Vi lyckades även få regeringspartierna att ställa sig bakom ett beslut om att skärpa straffen för grov  kvinnofridskränkning, ett förslag som de tidigare röstat mot.

Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning har utsattheten för sexualbrott  nästan tredubblats sedan 2014. Allra mest utsatta är kvinnor i åldersgruppen 20–24 år, där inte mindre än 31,6 procent uppger att de utsatts för sexualbrott. Den vanligaste brottsplatsen är allmän plats och det vanligaste är att gärningsmannen är okänd för kvinnan.

Dessutom ökar den upplevda otryggheten. Detta gäller återigen särskilt bland kvinnor, hela 38 procent av alla kvinnor känner otrygghet när de går ut ensamma på kvällstid i sitt eget  bostadsområde. Under corona-pandemin har våldet ökat och läget är akut. Det är därför ett steg i rätt riktning att få en bra lagstiftning på plats.

Att stärka kvinnofriden handlar om mer än brottsbekämpning. Problembilden av mäns hot mot  kvinnor delas av många, men det är också viktigt att det inte slutar där. Nu har vi gått från ord till  handling i en del nu kommer vi fortsätta arbeta för att alla ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor.

Åsa Coenraads (M)

Riksdagsledamot

Jonna Lindman (M)

Kommunalråd Arboga


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-