Debatt
14:42 | 22 november 2020

M och KD: Vår budget är stor och betydelsefull

Debattartikel signerad regionråden Tomas Högström (M) och Malin Gabrielsson (KD).

Innehållet i Moderaternas och Kristdemokraternas budget för Region Västmanland visar att vi prioriterar hållbart – för människor, för miljö och för ekonomi. Vår uppfattning om vad som är hållbart – framför allt ekonomiskt – skiljer sig åt från nuvarande regionstyre bestående av S, L och C.

Det är väl känt att specialistvården sedan lång tid dras med underskott på flera hundra miljoner kronor varje år. Det är också väl känt att otryggheten i Västmanland ökar, liksom den psykiska ohälsan. Därtill har arbetslösheten skjutit i höjden på grund av pandemin. En Regionplan och budget behöver och ska matcha samhällets utmaningar.

I ett försök att komma till rätta med sjukvårdens ekonomi finns ett sparbeting som är svårt att klara. Förutom de krav som redan finns på att spara, vill regionstyret lägga ytterligare lök på laxen och dessutom spara ytterligare 33 miljoner 2023. Det anser vi inte är realistiskt och har därför för 2023 valt att fullt ut räkna upp anslagen enligt gängse metod. Vi gör dessutom extrasatsningar för att få bort gamla vårdköer och de nya köer som uppstått på grund av Covid-19. Vi säkrar också finansieringen av de nya intensivvårdsplatserna, inte för ett år som regionstyret föreslår, utan för tre år. Dessutom har vi avsatt särskilda pengar till rehabilitering inom covid- och cancervård. Ett område som ofta får stryka på foten.

Våra omprioriteringar möjliggörs genom att vi flyttar pengar från den centrala organisationen för administration, regionkontoret, till just sjukvård. Dessutom räknar vi med höjda patientavgifter, men bibehållet högkostnadsskydd samt att fler patienter utifrån landet ska ges vård i Västmanland inom vissa specialiteter.

Hur framgångsrik en verksamhet är beror även på hur verksamheten styrs och leds. Vår uppfattning är att de politiska målen i regionstyrets budget är alltför luddigt formulerade, inte minst när det gäller omställningen till en mer nära vård. Därför har vi lagt till mål om just detta – som ska följas upp och redovisas till regionfullmäktige.

Otryggheten breder ut sig i länet. Allt fler vittar om att de avstår från att gå ut. Förekomst av hot och våld riktat mot såväl vårdpersonal som busschaufförer ökar. Dessutom lever inte Region Västmanland upp till brandskyddskraven. IT-säkerhetskulturen är bristfällig och behovet av större beredskapslager har ökat.

Att komma till rätta med allt detta kostar pengar och kräver politiska signaler. Vi accepterar inte att otryggheten fortsätter breda ut sig i vårt samhälle! Därför har vi för tre år avsatt 51 miljoner kronor i vår budget – till skillnad från regionstyret som tänker att detta ska hanteras inom befintlig budget utan särskilda politiska krav.

I vår regionplan finns också gott om förslag för stärkt näringsliv och arbetsmarknad och hur vi ser på miljöarbetet.

Nu behövs en tydlig politisk ledning som törs och kan lägga fram förslag och föreslå lösningar som leder till trygghet i en mycket svår tid. Vi har till skillnad från de andra, en tydlig profil kring vad vi vill och prioriterar.

Med mer pengar till sjukvård, konkreta åtgärder för att stärka arbetsmarknaden och höja säkerheten i länet får vi ett tryggare och friskare Västmanland som håller och håller ihop.

Tomas Högström (M)

Regionråd

Malin Gabrielsson (KD)

Regionråd


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-