Debatt
12:47 | 25 maj 2022

Satsa på våra barn och unga – motverka gängkriminalitet!

Debattartikel signerad Anna Gunstad Bäckman (C) och Jonathan Taki (C).

Anna Gunstad Bäckman (C) och Jonathan Taki (C). Foto: Pressbild

Inga ungdomar ska dras in i gängkriminalitet! Därför vill vi i Centerpartiet i Västmanland skärpa straffen för flera gängrelaterade brott, stärka skolors och kommuners förebyggande arbete. Vi vill också skjuta till mer resurser och se till att polisen, rättsväsendet och de myndigheter som förebygger, förhindrar, utreder och bestraffar brott får bättre verktyg för att hantera gängkriminaliteten.

Sen årsskiftet har 41 gängrelaterade skjutningar ägt rum i Sverige, och förmodligen några till från det datum vi skrev artikeln. Totalt har12 personer skadats och nio personer dött. Dessa siffror bör vara noll, ingen ska behöva dö eller skadas, ingen ska heller behöva känna sig tvungen att ansluta sig till kriminalitet som en sista åtgärd för att få fortsätta leva. Samhället ställer stora krav på människor idag, och tyvärr är sista utvägen oftast kriminalitet. Gängen erbjuder ungdomar en familjegemenskap, människor att umgås med, en gemenskap där ungdomar kan känna sig sedda och uppskattade. Dessvärre är priset i många fall skador för livet, eller självaste livet. Gängkriminalitet förknippas inte sällan med droger, vapeninnehav och våld.

För att förhindra ungdomar från att ansluta sig till kriminella gäng bör straffen höjas, särskilt för brott som direkt är relaterade till gängkriminalitet, till exempel narkotikaförsäljning. Oavsett var du än bor i Västmanland, ska du kunna känna dig trygg från gängkriminalitet och annan brottslighet. Det ska inte löna sig att vara kriminell, tvärtom ska det leda till kännbara konsekvenser. Samtidigt vill vi att fler västmanlänningar ska kunna känna sig trygga när de vittnar i rättegångar genom att stärka och utöka vittnesskyddet.

Vi måste arbeta med alla förbyggande insatser som står till buds. Skolan har en särskilt viktig uppgift i samhället att vara den som skapar möjligheten för barnen att ta sig ur fällan som är gängkriminalitet. Det är lika viktigt med sociala insatser som kan fånga upp unga innan de fastnar på den brottsliga banan. Tillsammans genom näringsliv, civilsamhälle och från politikens sida ligger det i alla vårt intresse att bygga ett samhälle som erbjuder trygghet och positiva alternativ. Därför behöver vi ta ett helhetsgrepp och vända trenden från hopplöshet till hopp med riktade insatser för våra barn och unga.

Bland våra viktigaste resurser för att upprätthålla lagen är polisen, utan dem faller rättsstaten. Därför är det viktigt att polis och de myndigheter som aktivt arbetar med att upprätthålla Sverige lagar också har tillräckligt med resurser och rätt verktyg. Vi måste stärka hela rättskedjan från polisens brottsförebyggande och utredande arbete som säkrar allas trygghet, till Kriminalvårdens arbete för att erbjuda dömda en väg tillbaka till en brottsfri vardag. En gemensam förstärkt kedja i hela rättsväsendet.

Vi i Centerpartiet i Västmanland vill att:

  • Straffen skärps för flera brott, särskilt de som är typiska i gängkriminella sammanhang, exempelvis vapenbrott, narkotikabrott och grövre våldsbrott.
  • Samhället arbetar aktivt med alla förebyggande insatser som står till buds. Från en skola som skapar möjligheter för varje barn till sociala insatser som kan fånga upp unga innan de fastnar på den brottsliga banan.
  • Polisen och myndigheter som förebygger, förhindrar utreder och bestraffar brott får mer resurser och bättre verktyg.

Anna Gunstad Bäckman
Centerpartiet, Riksdagskandidat

Jonathan Taki
Centerpartiet, Riksdagskandidat


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-