Krönika
17:44 | 9 maj 2021

Flödande energi

Carl Olov Perssons skriver om framtidens energikällor.

Torsdag 8 april slog människorna rekord: 420 ppm koldioxid i atmosfären runt jorden att jämföra med 280 år 1958 då mätningarna inleddes. Tyvärr fortsätter den negativa utvecklingen.  USA, Kina och Indien planerar 1 000 nya kolkraftverk var.

Industrin satsar hållbart men tillväxt och transporter av industriprodukter kräver allt mer energi. Världen flödar över av bilar. Bara i Sverige registrerades 40 000 nya bilar under mars månad i år.

Nu krävs snabba problemlösningar.

Det roligare i sammanhanget är att svensk forskning och svenskt företagande ligger i framkant på utvecklingen av nya fossilfria energisystem och vi kan konstatera att enorma flödande energiresurser står till vårt förfogande. Svensk forskning och svenskt företagande ligger i topp på utvecklingen mot en hållbar framtid med bibehållet välstånd.

Svenska företag som ligger i framkant;

• Climeon, med säte i Stockholm, omvandlar geotermisk värme till el. Företaget omvandlar värme som spirar upp från jordens inre till el.

En låda 2 x 2 x 2 meter försörjer drygt 200 hushåll med el. Climeon har växt sig stort på Island, och finns med på marknader som Japan, Thailand med flera platser. Det finns gott om områden där värme i jordens inre når upp till jordytan. Jag har rekommenderat styrelseordförande i Climeon att satsa på Riftdalen, den stora Gravsänkan som sträcker sig från Libanon ner till mitten av Afrika. Den här energikällan kan förse Mellersta Östern, Arabiska Halvön och stora delar av Afrika med all elenergi som behövs och den finns ständigt närvarande så det krävs inga batterier för lagring av energi.

En annan tillämpningar av tekniken är sjöfarten, som släpper ut enorma mängder med värme som med Climeons teknik kan omvandlas till el. När fartygen angör hamn kan motorerna stängas av. Då finns el lagrad till havs så det räcker till komfort i hamn.

• Minesto är ett annat svenskt företag med säte i Göteborg. De tar vara på havsströmmar och tidvattenrörelser som omvandlas till el. De är på väg att göra Färöarna och även Wales i Storbritannien självförsörjda på energi. VD för företaget, Martin Edlund, säger att deras teknik kan försörja världen med lika mycket energi som all världens kärnkraft gör nu, säkert betydligt mer. Inte heller här behöver energin lagras, den finns ständigt tillgänglig.

• EWPG är ett svensk-israeliskt företag, som omvandlar vågkraft och sol till el. Företaget expanderar och har kundrelationer i Israel, Gibraltar, Portugal, Marocko, Vietnam, Australien. m.fl. länder. Jag har försökt övertala företagets VD, Inna Braverman, i att gå vidare och utveckla teknik för avsaltning av havsvatten som möjliggör odlingar i torra områden. Israel har ju visat att det går att få öknar att blomma. Det kan den som besökt Negev i Israel vidimera.

• Det finns gott om svenska företag som arbetar med solenergi. Soltech t.ex. som vuxit sig stort i Kina och som nu satsar stort på köpa av framgångsrika svenska företag som sysslar med solenergi. Företaget växer så det knakar. Anna Kindberg Batra är styrelseordförande i företaget.

• Lagring av energi är nyckeln till en uthållig fossilfri utveckling. Där finns flera svenska företag på gång. Några satsar på lagring av energi i form av vätgas. Företaget SaltX satsar på energilagring i salt.

• Företaget Absolicon säljer solfångare som levererar processvärme för industrin. Nu presenterar de en solfångare som ger 200 grader C. Våren 2021 använder världens största avsaltningsföretag, Saline Water Conversion Corporation, SWCC, i Saudiarabien Absolicons teknik i en satsning på solvärme i avsaltning av havsvatten. Saudiarabien planerar att odla skog i det som i dag är öken.

• Sea Twirl, ett företag med huvudkontor i Göteborg, utvecklar flytande vindkraftverk. Vindturbiner förankrade i en undervattensstruktur skapar elektricitet. Sea Twirl borde få möjlighet att etablera sig i vattnen utanför Ringhals. Där finns redan nödvändig infrastuktur.

Det är dags att våra svenska politiker ställer upp för en industriell utveckling som gynnar svensk ekonomi och räddar världen från global uppvärmning.

Vind-kooperativet Evik el skriver i ett öppet brev till partiledarna för Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna:

”Det är oroväckande att beslutsfattare, utifrån minuter eller timmar av import manifesterar en total okunskap om energifrågor och kräver utbyggd kärnkraft. Från ett läge där vi 2003-2004 tvingades importera el de allra flesta dagar har vi kommit till en situation där vi i princip allt är nettoexporterar. Och detta samtidigt som några kärnkraftsreaktorer avvecklats i takt med att de inte längre uppfyllt internationellt ställda säkerhetskrav.

I takt med att Sverige ökat elproduktionen har elpriserna sjunkit, detta som ett resultat av att kärnkraften ersatts med billigare förnybar elproduktion. Trots att vi ökat vår nettoexport av el och minskat importen av fossilel från 5 till 1 % jämfört med för 10 år sedan larmar okunniga riksdagsledamöter/partier när vi kanske ett par dagar om året måste importera nästan försumbar energi.

De borde i stället satsa på svenskt företagande som vill ta vara på vind ute på haven runt Sverige.

Vätgas kommer att bli en viktig energibärare som kan användas i bland annat tunga lastbilar och för ny elproduktion vid akut elbrist. Men det kommer inte att räcka till. Det krävs att vi bygger ut vår elproduktion med storskalig havsbaserad vindkraft i haven kring södra och mellersta Sverige”

Ledarna för partierna måste läsa in ämnet lite bättre. De måste överge sina närmast sekteristiska inställningar i energifrågan. De tre partierna som brevet vänder sig till borde gå sina väljare till mötes och överge sin rigida kärnkraftsvänliga politik.

Rekommenderar ett studiebesök i moderatstyrda Mariestad, en stad som satsar på sol- och vindkraftsel som omvandlas till vätgas för fordon.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-