Krönika
19:00 | 3 december 2021

Grundkurs för grundlurad – lektion två

Jan Kallberg skriver om vindkraft.

Återigen välkomna till att vara åhörare till grundkurs för grundlurad. Idag lektion två.

Om kommunledningen börjar agera i befolkningens intresse inställs lektionen och även efterföljande lektioner.

Först lite kommentarer. Det är tråkigt att tvingas förmedla grundkurs för grundlurad men det finns inget val eftersom konsekvenserna är omfattande för många medmänniskor. Breven ramlar ned i Rådhuset, jag såg på sociala media när köpingsbon Anders la på ett brev med ett rakt besked till Annika Duàn och stödhjulet Ola Saaw: “… ni må inte förstöra livet för kommunens invånare.”

För det är vad det handlar om. Kommunledning är de som avgör om det blir 300 meter hög vindindustri vägg i vägg med vanligt folk – för utan Duàn och Saaws medgivande blir det inte av.

Ansvaret vilar helt på Duàn och Saaw för de kan säga nej om de vill. Det finns ingen andra chans.

Enligt forskning från KTH leder bara ett av tio överklaganden mot vindkraft till ett nej. Ett av tio. Säger kommunen ja är det klart.

OX2 har lärt sig. OX2 letar upp kommuner, oavsett hur mycket det blåser, där kommunledningen inte förstår eller vill förstå och sjösätter det enda som blåser – en blåsning i miljardklass.

Bakom OX2 finns två miljardärer som opererar med ett 40-tal bolag i sex länder, understödda av riskkapitalister och investmentbolag som alla hugger kniven i vad som erbjuds, och hur blev de miljardärer?

Genom att hitta två som Duàn och stödhjulet Saaw som är med på att bli grundlurade.

Från Rådhuset fullkomligt ignorerar man konsekvenserna av industriell vindkraft. Är det vad arbetarrörelsen går ut på idag 2021? Ordet solidaritet ekar tomt.

Är man född i Kolsva och i min ålder har man socialdemokrati i blodet, oavsett vad man tycker idag, för vi växte upp i ett samhälle där de som inte var socialdemokrater kunde räknas på ena handens fingrar.

Det är dags att ersätta Hjalmar Branting-statyn med en stiliserad kålrot för de värden som Branting stod för är idag försvunna.

Det går inte och flytta till Solbacken och tro – hej, nu är jag en av er fast jag kommer aldrig att lyssna eller förstå er – för jag klipper gräset när ni klipper gräset.

Kommunledningen lyssnar inte till folket, det saknas varje spår av solidaritet med de som drabbas och istället ökar trycket i en tystnadskultur som för länge sedan skulle ha försvunnit.

Den industriella vindkraften drabbar medmänniskor hårt och unga som kommer att leva med industrin och miljöskadan långt efter att Duàn och stödhjulet Saaw inte ens är en fotnot i Köpingsboken.

Nu till dagens lektion i grundkurs för grundlurad.

Hemläxa i grundkurs för grundlurad:  Läs Ronny Ambjörnssons bok Den skötsamme arbetaren som handlar om hur arbetarrörelsen, och de andra folkrörelserna som nykterhetsrörelsen och frikyrkan, visade att en bildad och duglig arbetarklass var minst lika duglig att vara statsbärande som den på 1900-talets början dominerande borgarklassen. En bok om varifrån arbetarrörelsen kom ifrån och viljan att lyssna på folket.

I Grundkurs för grundlurad – lektion fem kommer det ett prov för kommunledningen.

Är man född
i Kolsva och i min
ålder har man socialdemokrati
i blodet
Skoldagen fortsätter med matematik. Bakgrunden är att avvecklingen av en industriell vindturbin är kostsam när anläggningen är slut efter 25 år. Garantibeloppet för avveckling per vindturbin har varit lågt men börjat stiga och närmar sig en miljon kronor idag.

I denna räkneövning ställs 1 500 000 kronor i garanti per vindturbin. Tretjärnsberget kommer att ha 25 stycken 300 meter höga turbiner.

Vad händer? Exploatören OX2 garanterar beloppet genom att sätta in det på ett låst konto som Staten anvisar som en förutsättning för tillståndet att bygga.

Exploatören betalar in 1.500.000 kronor per turbin – det blir 37,5 miljoner kronor för hela Tretjärnsberget som skall betala för en framtida avveckling.

Så till Matteproblemets bakgrund. Garantipengarna sitter bankkonto med obefintlig ränta men inflationen tuffar på. Vardagsinflationen (KPI) kan vara 2 %, men den gäller allt som säljs i samhället.

Här är det byggbranschens kostnadsökning som styr eftersom det är byggbranschen som skall avveckla vindkraftverken. Historiskt har byggbranschens inflation varit högre än samhället. Senaste åren var det 5-6 %.

Så även om allmän inflation tvingar fram en en ränteökning på garantikontot kommer bygginflationen forfarande att vara högre.

Till exempel, om skillnaden mellan byggbranschens kostnadsökning och räntan på Länsstyrelsens bankkonto är 4 procent efter 25 år är nuvärdet för 1 500 000 kronor i avvecklingsgaranti 562 680 kronor.

Om skillnaden är 3 procent per år är nuvärdet 716 400 kronor.

Vad kostar då avvecklingen? I Holland avsätts idag i avvecklingsgaranti 10 miljoner svenska kronor per vindturbin av Tretjärnsbergets storlek. Holland var först med storskalig vindkraft så de har lärt sig.

EU:s avfallsdirektiv EU Waste Framework Directive (2008/98/ EC) gäller stora delar av avvecklingen och ny skärpt EU-lagstiftning om avveckling av vindkraft kommer att göra det dyrare.

Vi kan skäligen anta att Hollands kostnadsberäkning stämmer.

Avvecklingen av industriell vindturbin är kostsam när anläggningen är slut efter 25 år

Själva matteproblemet. Vi antar att avveckling 2021 kostar 10 000 000 kronor per vindturbin. OX2-projektet Tretjärnsberget kommer att ha 25 stycken.

Vi antar att garantibeloppet är 1 500 000 kronor per turbin och skillnaden mellan bygginflationen och allmän inflation är 4 %.

Vad kostar Tretjärnsbergets avveckling och hur mycket pengar saknas det som inte täcks av garantibeloppet 25 år efter byggnation?

Svaret. Nu tillhör kommunledningen generationen som hade hej matematik och mängdlära så jag säger svaret.

Under givna förutsättningar, OX2 Tretjärnsbergets vindkraftsanläggning kostar om 25 år ca 666 453 400 kronor att avveckla.

Av det saknas det 628 953 400 kronor som inte täcks av exploatörens och ägarnas garantibelopp. Någon skall betala avvecklingen.

Största anledningen till denna stora brist är skillnaden mellan garantibeloppets tillväxt och bygginflation.

Även om det avsätts det tredubbla i garantier (4,5 miljoner per torn) kommer den framtida bristen att vara hundratals miljoner kronor.

Vem betalar i slutändan? Du, dina ungar och alla andra med personnummer, för det kommer att vältras över på skattebetalarna.

Det blir staten, direkt genom statliga åtgärder, eller genom staten som markägare, som bär ansvaret enligt jordabalken och miljöbalken för miljöskador på egen fastighet, som måste ut med 628 953 400 kronor.

Utländska finansiärer, OX2-grundare, riskkapitalister och aktieägare skrattar hela vägen till banken.

Skolåret med grundkurs för grundlurad fortsätter. Lektionerna fortsätter till 11 september 2022 kl. 20:00 med avbrott för sommarlov.

Under våren kommer vi ha matematik, biologi och samhällskunskap med demokratiskt rehab för dem som glömt var demokrati är.

Det är 282 dagar till valet.

Säg hej till kommunledningen på första bänkraden i grundkurs för grundlurad.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-