Krönika
11:56 | 5 juli 2021

Sommar och semester – alle mans rätt!?

Susanne Linde skriver om vaccinering, Allemansrätten och semester.

När människor alltmer börjar bli vaccinerade har regering och myndigheter lättat på restriktionerna vad gäller pandemin som råder.

Trycket är förmodligen högt från alla företagare och näringsidkare som förlorat pengar på den nedstängning som varit. Även trycket från människor som vill ”leva som vanligt igen”. Och som vanligt hänger massmedia på. Mindre nogräknade tidningar slår upp stort om hur folk äntligen kan gå på krogen med vänner och visar glättiga bilder från fester och kramsugna som ger sig hän.

Personligen kan jag delvis förstå att man ”öppnar upp”. Konton som sinar hos företagare och en allmänhet som längtar ut. Samtidigt tror jag tyvärr att hänryckningen och sommarjublet kan ge bakslag i höst.

Alla de mest partysugna är förmodligen alla de som ännu inte ens fått sin första vaccinationsspruta.

Tillkommer gör de som vägrar vaccinera sig. En vägran som verkar märkligt egotrippad. Människor är rädda för biverkningar men tänker samtidigt inte på vad det skulle innebära att drabbas av covid-19 – än mindre på hur deras vägran gör att slutet på pandemin blir mer fjärran.

Det positiva har pandemin dock haft med sig – folk ”tvingas” upptäcka sitt eget land! När länder har stängt sina gränser har det gynnat semester på hemmaplan! Något som borde ses som en chans och en möjlighet istället för ett måste och ett tvång.

För tänk vilket land vi har! Vårt vackra avlånga Sverige – från Skåne i söder till Lappland i norr! Hav och sjöar, berg och dalar, ängsmark och skogar! Hur mycket som helst att se och uppleva – om man bara vill och ger det en chans.

Vi i Sverige har något annat också – Allemansrätten!

Så här säger Wikipedia om den:

”Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt uppehålla sig där och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor”

Vi i Sverige har något annat också – Allemansrätten!

Jag hittar mer på nätet:

”Uttrycket allemansrätt etablerades efter andra världskriget (1940-talet) som följd av en fritidsutredning som tillsattes 1937. Med den andra lagstiftade semesterveckan önskade man från myndigheternas sida ta fram åtgärder som kunde underlätta för tätorternas befolkning att komma ut i naturen. ”

Sedan 1994 finns följande inskrivet i en av Sveriges grundlagar, nämligen regeringsformen:

”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. 

Den lagtext som i praktiken styr allemansrätten ingår i huvudsak i kapitel 2 och 7 av miljöbalken. Det enda som uttryckligen finns skrivet om allemansrätten i miljöbalken är dock:

”Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den” (kap 7, 1 §). Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden ”Inte störa – inte förstöra”.

Naturvårdsverket skriver så här på sin hemsida:

”Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.”

Med andra ord – Allemansrätten – en unik tillgång till vår svenska natur! Men en frihet under ansvar – så sköt dig där ute i naturen!

Försiktighet och ansvar i sommar – både vad gäller rådande pandemi – restriktionerna och vår natur – Allemansrätten!

Hur tänker jag själv tillbringa sommarmånaderna? Det blir besök i stugan i Östergötland, en tur till Luleå – lokförardottern har bytt SJ mot Norrtåg – men jag stannar också till stor del hemma.

Man behöver inte åka bort. Man behöver inte göra någonting alls! Att uppleva sommaren hemma i lugn och ro, påta lite i rabatter eller balkonglådor, ta en fika med grannen eller bara lata sig inne med en bok – är väl skön semesterledighet om något!


VECKANS…

[–] Gnäll om att ”tvingas” vara i Sverige på semestern.

[+] Allemansrätten och vårt vackra land i sommartid!


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-