Krönika
08:57 | 14 november 2021

Tillsammans är vi starkare

Rebecka Marklund skriver om klimatet.

Det är lätt att känna uppgivenhet när man tar del av nyhetssändningarna. Dagligen rapporteras om skjutningar. Utsläppen är tillbaka till samma nivå som innan pandemin.

Situationen med gängbrottsligheten är ”synnerligen allvarlig”, menar rikspolischef Anders Thornberg.

– Resultatet är alarmerande, säger FN:s generalsekreterare Antonio Guterres om att utsläppen av växthusgaser återigen ökar.

Det verkar vara så lite som händer för att råda bot på problemen. Eller i alla fall som att vi människor tycks ha betydligt lättare för att prata om allt otäckt som händer, än att faktiskt göra något åt saken.

Och som de flesta av oss förstår finns det inte en mirakellösning mot vare sig kriminalitet eller klimatkris.

Däremot finns det en hel del som förenar.

Det är inget vi vill ha.

Människor drabbas.

Och det är lika komplext att sätta sig in i och förstå orsakerna bakom som det är enkelt att ropa efter lösningar när problemen redan är ett faktum, istället för att arbeta förebyggande för att problemen inte ska uppstå.

I båda fallen är lösningen är att gå samman, hela samhället, och agera tillsammans, åt samma håll och långsiktigt.

Medan världens ledare samlas på klimattoppmötet COP26 i Glasgow för att göra just det, att tillsammans komma överens om att öka takten i de globala åtgärderna för att lösa klimatkrisen, finns det de som redan gör saker.

Som agerar i rätt riktning. Som har mål om att bli fossilfria 2030 och med en tydlig färdplan för hur det ska gå till.

En färdplan som beskriver konkreta arbetsuppgifter som ska genomföras, allt ifrån att effektivisera byggnaders energianvändning, producera förnybar energi, effektivisera transporter, resor, arbetsmaskiner och se över markförvaltning, konsumtion och investeringar till att arbeta med klimatanpassning och krisberedskap.

De flesta av oss förstår finns det inte en mirakellösning mot vare sig kriminalitet eller klimatkris. 

Som både har fokus på att minska den egna verksamhetens klimatpåverkan och även skapa positiva bidrag till mänsklighetens gemensamma arbete.

Som jobbar förebyggande, bjuder in till kunskapshöjande föreläsningar och till dialog och som lyfter fram diskussioner om värderingar och känslor som klimatförändringarna väcker, såväl med unga som äldre.

Som ser att det finns ett stort behov av nya berättelser om vad livet i en klimatvänlig framtid kan innebära, inte bara materiellt utan också existentiellt. En aktör som ser att de har en roll i möten med andra samhällsaktörer, och som vill vara med och formulera dessa nya berättelser och sprida hopp.

Våren 2019 bjöd Arbogabygdens församling in till ett öppet möte för att gemensamt diskutera hur Arboga kan bli fossilfritt. Mötet var en del i Svenska kyrkans arbete med ”Färdplan för klimatet” som innehåller allt det jag nämner ovan.

Det var otroligt inspirerande att höra och ta del av en organisation som såg sig som en sådan naturlig part i omställningen för klimatet.

Inte bara på lokal nivå, regionalt eller nationellt, utan även internationellt, bland annat genom att på olika sätt stärka stödet till de människor som drabbas mest, trots att de bidragit allra minst, till klimatförändringarnas effekter.

I båda fallen är lösningen är att gå samman, hela samhället, och agera tillsammans

Vi som deltog på mötet tog fasta på budskapet och bestämde oss för att i all enkelhet dra igång ett Facebookinitiativ, ”Fossilfritt och hållbart Arboga”.

Politisk och religiöst obundet men i andan; tillsammans är vi starka, här delar vi med oss av hållbara tips i stort och smått, hjälps åt att sätta press på företag och politiker och peppa till förändring hos både oss själva och andra.

För mig, och säkert flera andra som känner en oro för framtiden, har det bidragit till en känsla av sammanhang, att tillhöra några som bryr sig och som vill påverka.

Initiativet är öppet för alla som har en önskan om att bli mer engagerad lokalt.

Tillsammans är vi starkare.

Välkommen du också!


VECKANS…

[+] Ungdomsbrottsligheten har minskat med 50 procent sedan 1999 – främst för att de är hemma mer på kvällarna.

[–] Synd om ungdomen som inte får uppleva nöjet att dra omkring utomhus på kvällarna i regn och rusk – det var tider det.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-