Krönika
14:44 | 25 september 2021

Våra nya svenskar – en enorm resurs

Carl Olov Persson skriver om integration, Sara Brachet och gängkriminalitet.

Sverige är ett exportberoende land. Drygt 50 % av allt vi gör går på export. Då måste två- eller flerspråkiga nya svenskar, med kunskap om kulturer och med upparbetade relationer i sina gamla hemländer, ha förutsättningar att bli framgångsrika medarbetare i svenska företags internationella marknadsföring.

Ledande politiker borde insett det och satsat extra stort på utbildning av våra nya svenskars barn.

ENSAMKOMMANDE BARN

År 2015 välkomnades 35 000 ensamkommande barn till Sverige.  De flesta hade sina rötter i Afghanistan men var uppvuxna i Iran. De tillhörde fel folkstam och talade fel språk. Det hade tvingat dem att fly till grannlandet.

De hade hört Sveriges statsminister deklarera ”Vi bygger inga murar”. Det hade lockat dem till oss. Tyvärr stämde inte yttrandet med verkligheten. Väl här möttes de av en helt omöjlig byråkrati. Migrationsverket skrev upp barnens ålder, ofta utan läkarutlåtande.  Svenska myndigheters murbyggande tillintetgjorde barnens framtidsplaner.

Barn som flytt till Sverige fick fly igen, nu till Frankrike.  Några som låtit döpa sig och gått med i Svenska kyrkan tog sig till Svenska kyrkan i Paris. Där möttes de av en kärleksfull präst, Tua Sällström. Mängder med ungdomar besökte kyrkan dagligen.

Fram till sommaren 2018 var diakoniassistent Sara Brachet tillfälligt anställd för att hjälpa ungdomarna. Men när anställningen löpte ut sa Svenska kyrkan nej till mer pengar med motivering ”kyrkans pengar ska gå till svenska medborgare”. Men Sara kunde inte överge ungdomarna utan fortsatte arbetet, nu som oavlönad volontär. Senare kunde hon, tack vare en donation från Järfälla församling, återanställas. Svenska kyrkan i Paris tog på sig ett stort arbete. För några månader sedan hade mer än 600 ungdomar passerat.

Klyftan mellan församlingen i Paris och kyrkan hemma i Sverige var uppenbar. Församlingens redogörelse för det svåra läget och önskan om mer pengar möttes med rekommendationen att i stället ”stänga kyrkan och ta ledigt”.

Många politiker hejar på svensk avhumanisering, andra ligger lågt. 

En drivande ledamot i Svenska Kyrkans högsta verkställande organ, som avslog ansökan om medel till flyktinghjälpen, var Margareta Winberg (S). Hennes uttalande ”Ett problem är civilsamhället som inte är inställt på att bistå återvändandet, utan i stället vill gömma flyktingar” vittnar om en skrämmande brist på socialt engagemang.

Parisförsamlingens verksamhet med ungdomar på flykt upphörde definitivt sommaren 2019. Men Sara Brachet fortsatta som volontär. Tillsammans med andra svenskar i Frankrike bildade hon en förening som erbjuder rådgivning och hjälp.

Många politiker hejar på svensk avhumanisering, andra ligger lågt.

Men det hörs protester. I ett uttalande skriver Jan Eliasson, Alf Svensson och Hans Blix: ”Denna plågsamma hantering av barn och ungdomar har skapat sår i det svenska samhället, sår som riskerar att ta lång tid att läka. De har sina vänner och nätverk här. Tusentals familjer har öppnat sina hem för dem. Barnen har snart tillbringat en fjärdedel av sina liv i Sverige.”

(Läs gärna mer om de ensamkommande barnen i boken ”Dom som stod kvar” skriven av Thord Erikssson.)

GÄNGKRIMINALITET

Att välja mellan en framgångsrik karriär i svenskt näringsliv och ett gangsterliv i misär borde vara ett enkelt val. Men många får aldrig chansen. För de hamnar i områden där kriminella klaner styr.

Många är medansvariga. Knarkare som stjäl för att få ihop pengar till nästa spruta, innegänget som spär på festandet med insmugglat kokain, föräldrar som inte tar ansvar för barnens integration, alla deltar i gängkriminaliteten och våldet.

I ett normalt fungerande samhälle svarar polisen för ordningen men polisen klarar det inte längre. Våldsverkande kriminella bär vapen och skjuter vilt. Nu krävs det att rättsväsendet tar tillbaks initiatvet, brottslingar måste straffas. Men för det krävs fler poliser, fler och större fängelser och utökad fängelsepersonal.

Men råder det bot på problemet?

Tyvärr inte, fängelserna erbjuder ingen rehabiliterande miljö så där skapas återfallsförbrytare.

En ond cirkel har uppstått.

För den som inte lär sig hur Sverige fungerar återstår bara livslång kriminalitet och förnedring

NYREKRYTERINGEN AV BROTTSLINGAR MÅSTE HEJDAS

Skall vi klara det krävs ett väl fungerande föräldraskap. Föräldrarna måste ta ansvar för att integration och skolarbete fungerar. Det är enda vägen för den som vill ge barnen en harmonisk uppväxt och få möjligheter att ta sig in i ett normalt arbetsliv. De måste vara medvetna om att för den som inte lär sig hur Sverige fungerar återstår bara livslång kriminalitet och förnedring.

EXTREM ISLAMISM ÄR EN GROGRUND FÖR GÄNGKRIMINALITET

Nalin Pekgul (S) som verkar för ett humant europeiskt islam utsattes för ren förföljelse av islamister. Hon säger: ”Det här är obehagliga krafter”. För att skydda sig själv och familjen tvingades hon säga ifrån sig sina politiska uppdrag.

De som kräver att våra nya svenskar skall tillämpa extrem islamistisk sharia-lagstiftning bör flytta tillbaks till sina gamla hemländer.

När det går att, utan att bli illa behandlad, resa tillbaks och gifta bort döttrarna, varför då bo kvar i Sverige där destruktiva handlingar, som att gifta bort barnen till äldre släktingar och att skära sönder döttrarna i underlivet är olagliga.

Men – för barnens skull – bli kvar i Sverige och börja behandla barnen mänskligt.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-