SOMMAREXTRA
Engsö slott (foto: Jan Gustafsson)

Ängsö slott – skönhet, kultur och natur

En utflykt till Ängsö Slott är en skönhetsupplevelse, kulturupplevelse och naturupplevelse.

Ängsö Slott har en spännande historia och har ägts av adelssläkter som Oxenstierna, Trolle, Sparre och Piper. Den senaste släkten ägde slottet 1730 till 1971.

I dag är slottet ett besöksmål och en turistattraktion. Grevinnan Catharina Piper med man bor i en av flyglarna. Idag ägs slottet av Westmannastiftelsen.

Slottets äldsta delar är från 1400-talet och har byggts om och byggts till flera gånger.

Slottets utseende idag går tillbaka till 1740-talet. Carl Hårleman, som då var landets främste arkitekt, stod för de senaste förändringarna.

Förutom slottet i sten och tegel finns även en kyrka, ladugård, kålgårdar, kvarter med fruktträd, en barockträdgård och ett orangeri.

En restaurering, som slutfördes på 1960-talet, återställde interiörer och äldre tiders inredningar togs till vara.

Unika väggmålningar, en stor tavelsamling och mönsterlagda golv från 1700-talet möter besökaren.

Dagens besökare kan uppleva unika väggmålningar, en stor tavelsamling och mönsterlagda golv från 1700-talet.

Slottsparken i barockstil anlades mellan 1750 och 1770. Det unika med Ängsö slottspark är att axlarna som går vinkelräta mot slottet, de så kallade tväraxlarna, är mycket längre, än axlarna som går mot slottet. Under barocken var det annars vanligt att långa alléer fram till slottet.

Förr fanns även formklippta buskar mellan träden och en fruktodling mellan lindalléerna.

Ängsö kyrka uppfördes omkring 1340. Kyrkan är en av få på landsbygden, byggd helt i tegel under höggotiken. De slagna valven och de ornamenterade inslagen i fasadmurarna visar att bygget är påkostat. Kalkmålningarna är till största delen från kyrkans äldsta tid.

I målningarna ingår vapensköldar för byggherren Nils Abjörnsson Sparre och hans hustru. Folkungättens vapen, Norges vapen samt en sköld med Tre Kronor finns också att beskåda i målningarna. Den senare är en av de äldsta kända framställningarna av Sveriges riksvapen.

I kyrkan finns också ett unikt helgonskåp från 1400-talet, med en skulptur av Sankta Johanna med Jungfru Maria och Jesusbarnet.

Det omgivande landskapet är i stort sett detsamma som för flera hundra år sedan. Ängsö Slott, flera större gårdar och ett 60-tal torp präglar området.

Carl Pipers hopfällbara fältsäng från Karl XII:s tid. Efter hans död i Ryssland fördes sängen och hans kista till Ängsö.

Här har markerna brukats med bete och slåtter. Den kalkrika jorden och Mälarens klimat har skapat goda betingelser för växter som numera är ovanliga i denna del av landet: backsippa, kattfot, smultronklöver, Adam och Eva.

Det finns gott om medicinalväxter och kulturväxter, både runt slottet och kring de många torpen.

Även djurlivet på Ängsö är rikt med rådjur, dovhjort, vildsvin, fladdermöss, ovanliga insekter och ett hundratal häckande fågelarter: fiskgjuse, häger, brun kärrhök, rördrom, gulärla, mindre hackspett, storspov. Havsörnar kan ses året om.

En utflykt till Ängsö Slott är en skönhetsupplevelse, kulturupplevelse och naturupplevelse. Några timmar av stillhet, frid och harmoni, en paus från samtidens stress, larm och jäkt.

En av fängelsehålorna. Slottet hade ”hals-och handrätt”, alltså rätt att utfärda dödsdomar.
Brandklipparen var Karl XII:s häst som sägs ha levat i 40 år. Gravstenen finns utanför kyrkogårdsmuren vid Ängsö kyrka.
Carl Gustaf Armfeldts skrivbord – alltid med ut i fält.

SOMMAREXTRA
06:00 | 17 juli 2022

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-