Hallstahammar
17:48 | 23 november 2022

Kommunen släcker var tredje belysningsstolpe på vissa vägsträckor

Dessutom förses delar av julbelysningen med timer för att minska elförbrukningen.

OBS! Detta är en genrebild. Foto: Pixabay

Landets kommuner försöker hitta sätt att minska elförbrukningen under den pågående energikrisen. Som ett led i detta har Hallstahammars kommun valt släcka var tredje belysningsstolpe på vissa vägsträckor samt att sätta timer på delar av julbelysningen.

Kommunen har valt ut ett antal sträckor där de anser att det går att släcka var tredje belysningsstolpe utan att säkerheten och tryggheten försämras. Dessa är följande:

  • På gång- och cykelvägen vid väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck släcks var tredje belysningsstolpe med start den 22 november.
  • På Bergslagsvägen mellan Sörkvarnsvägen och Slängarbacken släcks var tredje belysningsstolpe med start den 22 november.
  • På Brånstaleden, både vägen och delar av gång- och cykelvägen, släcks var tredje belysningsstolpe med start 17 november.

”De sträckor som valts ut har modern belysning som går att styra. Kommunens övriga gatubelysning har inte samma möjligheter eftersom den är seriekopplad och då går det inte att släcka enstaka lampor. I tätorterna är gatubelysningen viktig för tryggheten och därför släcks ingen belysning där. Kommunen har sedan tidigare bytt ut mycket av gatubelysningen mot mer energieffektiv LED-belysning. Det har även varit möjligt att säkra ner flera belysningsanläggningar vilket också har inneburit minskad kostnad. (Säkra ner betyder att byta till en mindre säkring.) Det finns dessutom ett åtgärdsförslag om att byta ut resterande äldre gatubelysning kring centrum i Hallstahammar, en åtgärd skulle innebära årliga besparingar på nära 200 000 kronor”, skriver Hallstahammars kommun på sin hemsida. 

Inför första advent, som är nu på söndag, sätts julbelysningen upp i Hallstahammar och Kolbäck i vanlig ordning.

”Stjärnor, upplysta träd och ljusbollar lyser med energisnåla LED-lampor och kommer att sättas upp precis som vanligt. De lysande djuren och belysningen som förvandlar flaggstänger till granar har också LED-lampor men dessa kommer bara att lysa under tiderna 06.00-09.00 och 15.30-22.30. Dessa styrs med timers”, skriver Hallstahammars kommun.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-
ANNONS: Test innehåll med länk
Läs allt här Magazin24