Hallstahammar
11:48 | 27 september 2021

Vallar kring Strömsholms kanal kommer rustas

Medel från Riksantikvarieämbetet ska användas till förbättringsarbeten.

Strömsholms kanal. Foto: Länsstyrelsen Västmanland/arkiv

Över tid har vallarna längs Strömsholms kanal börjat erodera. Detta kan på sikt orsaka läckage och i värsta fall översvämningar. Hallstahammars kommun meddelar i ett pressmeddelande under måndagen att förbättringsarbeten är nödvändiga att göra och att det kommer att ske under hösten 2021. Kanalbolaget Strömsholms kanal, som består av kommunerna Hallstahammar, Smedjebacken, Fagersta, Surahammar och Västerås, fått medel av Riksantikvarieämbetet för att påbörja förbättringsarbeten av vallar kring kanalen.

Arbetet, som påbörjas i oktober, kommer ske bland annat vid slussen vid Lustigkulla och även vid Norlings sluss söder om Skantzsjön i Hallstahammar. SM Entreprenad och Lars Preuschof, som har mångårig erfarenhet kanalrenoveringar från Göta kanal, kommer utföra arbetet som kommer börja med att återställa kanalfåran mellan slussarna i Lustigkulla.

– Vi kommer att bygga en ny stenmur där vattnet nu har eroderat bort delar av vallen. Och så kommer sanden som finns i kanalfåran att tas upp för att säkerställa vattenflödet. Vi kommer att använda oss av en gammal teknik där vi tätar stenmuren med en särskild sorts lera precis som på 1700-talet, säger Lars Preuschof till Hallstahammars kommuns hemsida.

Bertil Bertilsson, antikvarie på Byggnadsvård Mälardalen, kommer också vara involverad i projektet. Hans uppgift är att säkerställa att inga historiska värden går förlorade.

– Vi vill att det ska se ut som det ursprungligen gjorde men samtidigt vill vi ju att kanalen även i fortsättningen ska vara tillgänglig för besök så att så många som möjligt kan uppleva den. Så det gäller att hitta en praktisk lösning, säger han.

Carina Janzon, VD på Strömsholms kanalbolag:

– Vi vill ju att kanalen ska finnas kvar och vara tillgänglig för så många som möjligt och därför måste vi göra de här arbetena nu för att säkra framtida båttrafik i kanalen och säkerheten för dem som bor intill den.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-