Västra Mälardalen
09:07 | 20 september 2021

Långsam minskning av utsläpp i kommunerna

Utsläppen av växthusgaser minskade i två tredjedelar av landets kommuner 2019, visar nya siffror från kommundatabasen Kolada.

OBS! Detta är en genrebild. Foto: Pixabay

På nationell nivå finns det preliminär statistik för 2020, som kan ge en fingervisning om vad som har hänt under pandemin.

– Vi hade enligt preliminär data en minskning på 6,8 procent jämfört med föregående år. Utsläppen skulle i genomsnitt behöva minska i den takten varje år, och helst ännu högre, för att Sverige ska nå klimatmålen, säger Max Jonsson, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, till Nyhetsbyrån Siren.

Han fortsätter:

– Pandemin var antagligen den främsta orsaken till utsläppsminskningen och vi bedömer att den stora delen av minskningen är tillfällig, säger Max Jonsson.

På kommunnivå gäller de senaste utsläppssiffrorna 2019 och där sticker Köping ut bland kommunerna i länet. Här är siffrorna för Västmanland:

RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har beräknat utsläpp per invånare och kommun utifrån data från Nationella emissionsdatabasen och SCB. Högst utsläpp av växthusgaser per invånare 2019 hade industriorterna Oxelösund, Lysekil och Luleå. Rikssnittet 2019 låg på 4,9 ton koldioxidekvivalenter per invånare.

Koldioxidekvivalent är enkelt förklarat mängden av en växthusgas, till exempel metan, uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt.

Anna Norberg/Nyhetsbyrån Siren
David Eriksson

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-