Västmanland
13:35 | 17 maj 2021

Regional idrottsplan ska främja idrotten i länet

Region Västmanland har tillsammans med RF-SISU arbetat fram ett förslag till regional idrottsplan för Västmanlands län.

Foto: David Eriksson/arkiv

På måndagen gick Region Västmanland ut med ett pressmeddelande om en nyhet som berör idrotten i länet. Tillsammans med RF-SISU Västmanland har man tagit fram ett förslag till en regional idrottsplan för länet genom dialog med företrädare för länets kommuner, regionen och idrottsrörelsen.

Förslaget kommer att skickas ut på remiss under perioden maj-augusti 2021.

– Region Västmanland anser att idrotten är viktig. Därför har vi som en av de första regionerna i landet beslutat om att ta fram en regional idrottsplan. Utöver att idrotten har ett egenvärde är den viktig för en förbättrad hälsa och att man mår bra både fysiskt och psykiskt. Det är vår förhoppning att idrotten i Västmanland får en ännu viktigare roll i framtiden, säger Agne Furingsten, regionråd (L) och ansvarig för kultur- och idrottsfrågor i Region Västmanland, i ett pressmeddelande.

Syftet med planen är att ge stöd och vägledning för Region Västmanlands arbete med idrottsverksamhet. Planen är tänkt att fungera som en stöttepelare för kommunernas arbete med idrott, samt att skapa en samverkan mellan de olika kommunerna i länet.

Region Västmanland vill att arbetet med idrottsverksamheten ses som en naturlig del av regionens folkhälsoarbete.

– Vi är glada över att ha fått förtroende och uppdraget av Region Västmanland att leda och driva arbetet med att ta fram den regionala idrottsplanen, säger Kristin Pleick, distriktsidrottschef vid RF-SISU Västmanland.

Under hösten kommer ett politiskt beslut kring planen att tas i kultur- och utbildningsnämnden inom Region Västmanland, därefter är det tänkt att planen ska träda i kraft 2022 och gälla fram till 2030.

– Vi har ett gott och nära samarbete med RF-SISU Västmanland.  Det har fördjupats under processen med att ta fram Västmanlands första regionala idrottsplan. RF-SISU Västmanland har goda relationer till såväl den västmanländska idrottsrörelsen som kommunernas fritidsförvaltningar, som är en förutsättning för ett gott slutresultat, säger Lena Karlström, kulturchef vid Region Västmanland.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-