Västmanland
16:30 | 31 maj 2021

Regionala rekommendationer upphör – men nationella råd ligger kvar

Bland annat är det fortsatt krav på munskydd när man vistats i vårdens lokaler.

Region Västmanland. Foto: Gunilla Skogman/arkiv

I morgon, tisdagen den 1 juni, upphör de regionala rekommendationerna för Västmanland. De nationella råden, som bland annat innefattar att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge, fortsätter att gälla.

”Folkhälsomyndigheten ser nationellt en minskad smittspridning, även om den är fortsatt hög. Åtgärderna mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning. Den 1 juni anpassas några av åtgärderna mot smittspridning för individer och verksamheter, även om de flesta ligger fast. Det finns planer för fler anpassningar, men de kommer göras stegvis för att minska risken för bakslag i form av fler smittade och ett ökat vårdbehov”, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– Smittläget är nu sådant att även Västmanland kan upphöra med de flesta regionala rekommendationerna. Inom vårdens verksamheter kvarstår dock kravet på munskydd när man vistats i vårdens lokaler och vid resor med kollektivtrafik i rusningstid liksom besöksförbudet och som också råder tills vidare, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare vid Region Västmanland.

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Region Västmanland. Foto: Region Västmanland

För Västmanland gäller följande:

– Besöksförbud i vårdens lokaler och verksamheter

– Att fortsatt bära munskydd vid vistelse i vårdens lokaler

– Att fortsatt bära munskydd vid resor med kollektivtrafiken under rusningstid

– För att vi ska få slut på pandemin är det viktigt att vaccinera sig när man får erbjudande om det och att fortsätta följa de allmänna nationella råden om att stanna hemma om man är sjuk, boka tid för provtagning om man får symtom, hålla avstånd, undvika trängsel och arbeta hemma om man kan, avslutar säger Jan Smedjegård.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-