Västmanland
14:53 | 22 september 2021

Storsatsning på tågtrafik inom Region Västmanland

Ambitionen är att nästan fördubbla andelen resor med kollektivtrafiken.

Foto: Stefan Nilsson / SJ AB

Innan pandemin gjordes 15–20 procent av resorna med kollektivtrafik, gång och cykel undantaget. Nu är Region Västmanlands målsättning att den andelen ska bli större. När Regionfullmäktige antar det nya Trafikförsörjningsprogrammet för Region Västmanland är ambitionen även att nästan fördubbla andelen resor med kollektivtrafiken som västmanlänningarna gör.

”I programmet anges vilka mål och behov som ska uppfyllas. Det går att se effekter utifrån de tidigare programmen, däribland en utökad tågtrafik med nya och moderna fordon och kollektivtrafik som fullt ut utförs med förnybara bränslen. Den snabba utvecklingen i samhället avseende digitalisering och självkörande fordon ska tas tillvara framöver för att skapa nya, smarta tjänster som ytterligare kan öka kollektivtrafikens användbarhet. Programmet pekar ut några särskilt viktiga satsningar för att utveckla kollektivtrafiken framöver”, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande.

– En historisk satsning görs redan i december 2021 när tågtrafiken utökas mellan Sala-Ransta-Västerås-Kolbäck-Kvicksund och Eskilstuna, där antalet avgångar nära på fördubblas. Varannan avgång kommer också under 2022 att gå vidare från Sala mot Uppsala och vice versa. Med fler avgångar ökar flexibiliteten och det underlättar för fler att välja att till exempel pendla med tåg istället för bil, säger regionrådet Tommy Levinsson (S).

– Om några år är det järnvägen mellan Fagersta och Västerås, Bergslagspendelns, tur. Där planeras för stor ökning av antalet avgångar och även för minskade restider. Det ska underlätta pendling mellan de norra och södra delarna av länet. Med fler avgångar ökar också flexibiliteten och det underlättar för fler att välja att till exempel pendla med tåg istället för bil, säger Arne Andersson, direktör på Kollektivtrafikförvaltningen.

På Mälarbanan bygger Trafikverket fler spår in mot Stockholm där programmet anger en målsättning att köra upp till fyra avgångar per timme. Det uppges minska restiden ner mot 40 minuter mellan Stockholm och Västerås.

– Programmet lyfter även kollektivtrafikens roll att bidra till hela länets utveckling. Kollektivtrafiken ska göra det enkelt att välja att bo och arbeta eller studera i Västmanland, kort sagt, bidra till ett mer livskraftigt Västmanland, säger Tommy Levinsson (S).

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-