Västra Mälardalen
15:00 | 12 februari 2021

Näringslivscheferna om året med corona

Coronapandemin har haft stor påverkan på näringslivet med permitteringar, varsel och uppsägningar som följd, men också tillväxt i vissa branscher.

Foto: Pixabay

Magazin24 vände sig till näringslivscheferna i Västra Mälardalen med fem frågor, bland annat gällande hur kommunerna hanterat pandemins påverkan på näringslivet och vilka ytterligare åtgärder som behövs. Alla svarade utom Surahammar, detta på grund av tjänstledighet.

De fem frågorna var:

1. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att stärka de lokala näringsidkarna under corona-året 2020?

2. Vad kommer ni att göra under 2021?

3. Vad lägger er kommun prioritet på att ta tag för att förbättra företagsklimatet under 2021?

4. Vad anser du är det viktigaste just nu för att lyfta det lokala näringslivet?

5. Hur tycker du det går för näringslivet i er kommun?

Här är deras svar:

 

Tobias Gillberg, näringslivschef Arboga:

1. Gymnasieluncher från lokala restauranger under våren och hösten.Hyreslättnader från kommunala bostadsbolaget under våren.Uppskov med tillsynsavgifter under 2020.Gemensam marknadsundersökning i Västra Mälardalen. Uppföljande dialogmöten med efterfrågade teman under våren.

2. Hela tiden bevaka vad för statliga insatser som erbjuds och förmedla information.Utbildningsinsatser och kommunikation från näringslivskontoret.

Jobba för att öka antalet besökare genom att förstärka marknadsföring av aktiviteter att göra på egen hand. För att stärka hela besöksnäringen trots uteblivna evenemang. Kartläggning av besöksnäringen, dess behov och möjligheter.

3. Bemötande, följa upp enkäter inom NKI och företagsklimat samt jobba för utveckling. Etablering, marknadsföring av ett nytt etableringsområde ute vid Sätra.

Kommunikation, fortsatt och förbättrat arbete med effektiva kanaler och nätverk.Trygghet, nätverksskapande med fastighetsägare, företag samt polis och säkerhetssamordnare. Kompetens, samarbete mellan skola och näringsliv, från grundskola till vuxenutbildning.

4. Kommunikation och digitalisering. Samt långsiktig kompetensförsörjning genom samarbete mellan skola och företag.Men även stärka Arbogas roll som besöksort.

5. Likviditet, materialtillgång och personal är något som drabbar många. Det är varierat för näringslivet, majoriteten påverkas. Några mer än andra. I Arboga känns dock läget ganska stabilt för merparten av företagen enligt många.

 

Camilla Nilsson, näringslivschef Köping:

1. Vi har tagit fram ett kommunalt krispaket med olika lättnader för företagen. Vi får inte ge direkta stöd till företagen enligt kommunallagen men vi har vänt och vridit på varje sten och försökt hitta det vi faktiskt kan göra.

För att stödja den lokala handeln så blev 2020 års julklapp till våra anställda ett presentkort från Västra Mälardalens Handeln på 1000 kronor. Det blev tillsammans drygt 3,3miljoner kronor.

Vi har även ringt runt och kontaktat många företag för att se hur de har det och om vi kan bistå på något sätt. Mycket har även handlat om att få ut information om regeringens olika insatser och stödpaket och hur man söker dom.

2. Det kommunala krispaketet ligger kvar och fortsatt även olika informationsinsatser. Just nu är det viktigaste att beviljade stöd från regeringen utbetalas skyndsamt för att få en verklig effekt hos de drabbade företagen. Vi försöker göra det vi kan med att få fram det budskapet till Länsstyrelsen och Region Västmanland för att de i sin tur kan ta det vidare med staten. Det går alldeles för långsamt!

Vi har även upplåtit våra lokaler på Forum till en vaccinationscentral och hoppet står nu till att så många som möjligt, så snart som möjligt, kan vaccinera sig och vi bryter trenden kring smittspridningen.

3. Vi har under hösten 2020 inlett ett arbete utifrån varje myndighetsområde som ingår i Nöjd-Kund-Index undersökningen som genomförs varje år. Det har resulterat i en handlingsplan för varje område som kontinuerligt kommer att följas upp. Vad är det man som företag inte är helt nöjd med och vad kan vi göra för att de ska bli det? Många önskar en mer digitaliserad handläggningsprocess och det är något vi kommer arbeta vidare med.

Vi håller även på att ta fram en ny etableringsprocess för ett smidigare och enklare system vid nya etableringar där företaget/kunden är i fokus. Där ingår även att möta behoven av till exempel nya lokaler hos befintliga företag.

När väl pandemin släpper sitt grepp så kommer vi intensifiera antalet företagsbesök under året för en utökad dialog mellan företagen och kommunen representerad av såväl tjänstepersoner som politiker.

4. De branscher som har varit särskilt drabbade av pandemin kommer fortsättningsvis under 2021 behöva all hjälp och stöd de kan få och det kommer vi fortsätta jobba med. Vi behöver även titta på kommunens attraktivitet i ett större perspektiv och det kan handla om stadskärnans utformning, evenemang, locka fler besökare mm. Mycket hänger ihop och då inte minst när det gäller företagens möjlighet att locka kompetens. Där ingår även att ha en god kommunal service i form av till exempel. bra skolor och äldreomsorg och inte minst attraktiva boenden. Vi behöver arbeta med helheten och gör vi det kommer det även att gynna det lokala näringslivet.

5. Jag tycker vi har ett helt fantastiskt näringsliv i Köping med en otrolig bredd och kunskapshöjd och inte minst en stor samverkan mellan företagen. Något vi alla kan vara stolta över!

Vi har allt från stora globala företag till enmansföretag och alla, precis var och en, är en viktig kugge för att få hjulen att snurra. Min vision är att kommunen ska vara olja i maskineriet och stötta och stödja så mycket vi kan. Därför är det viktigt att vi har en bra dialog och god samverkan för då kan vi bättre möta utmaningar och lösa dessa tillsammans.

 

Madeleine Ahlqvist, näringslivschef Hallstahammar:

1. Vi har arbetat med att få ut information som har funnits om stöd och hjälp från Regering/Regionen och kommunen. Vi har haft en tät kontakt med våra företagsorganisationer för att få en temperaturmätare på hur våra företag mår. Vi har också genomfört frukostmöten digitalt som har vart inriktat mot ämnet corona. Stöd man kan få, digitalisering och fysisk och psykiskhälsa. Dessutom löpande arbete som telefon- och mejlkontakt med våra företagare.

2. Fortsätt vara ett stöd och informera om vat och hur man kan får stöd om man behöver detta. Arbeta med att frågan Upphandling, hur kan våra lokala företagare kunna gå in i en upphandling. Det startar många nya företag ´nu, här vill vi bli ett bra stöd. Ha en tär kontakt med våra företagarföreningar.

3. Den interna resan om hur vi mötte våra företag samt upphandlingsfrågan. Relationen med skola och näringsliv hoppas vi kunna starta upp igen så fort alla har fått vaccinet. Arbeta på hur man får ut information. Framför allt vill vi pratat med våra företag och inte om dem.

4. Att alla blir vaccinerade och att alla restriktioner hävs. Samt att regeringen skjuter till mer pengar som stöd.

5. Just nu lever vi i två världar. Tillverkningsindustrin rullar på och till och med anställer. Sedan finns det företag som har tagit av all sin likviditet och vet inte om de kommer att överleva till sommaren. Så på er fråga vill jag nog svara att några har det riktigt tufft, några rullar på och några går bättre än någonsin.

 

Ida-Maria Rydberg, näringslivschef Kungsör:

1. Hela året präglades av olika typer av insatser. Bland annat plockade vi bort eller pausade kostnader som företagen har kopplat till kommunen. Tillsynsavgifter pausades, restauranger behövde inte betala för markupplåtelse till uteserveringar och kommunala tekniska bolaget och fastighetsbolaget halverade hyrorna för hyresgäster inom utsatta branscher.

Politiken i Kungsör tog även beslutet att Kungsörs gymnasieelever fick hämta lunchmat hos lokala restauranger. Vi hade digitala företagsträffar i Kungsör och även tillsammans med Arboga och Köping.

En julgåva inom Kungsörs kommun var värdebevis som kunde nyttjas hos lokala företag, en julklapp till såväl medarbetare som näringslivet. Totalt delades 320 000 kronor ut i värdebevis.

2. I ett Kungsör som växer, med både invånare och företag, handlar det nu om att fortsätta bygga kommunen tillsammans. Nu intensifierar vi dialogen med företagen och fördjupar oss i den mängd stöd och projekt som öppnar för nya möjligheter. Vi tittar även på hur vi i större utsträckning kan jobba corona-säkert med den fortsatta näringslivsutvecklingen i Kungsör. Under 2020 påbörjade vi ett arbete med platsvarumärket för Kungsör, bland annat frågade vi våra medborgare vad som kännetecknar Kungsör för dem. Arbetet med platsvarumärket hoppas vi kunna slutföra 2021.

3. När vi djupdyker i Svenskt Näringslivs enkätundersökning ser vi att företagen vill att vi förbättrar oss inom bland annat kompetensförsörjning och upphandling. Utbildning som är direkt kopplad till företags behov är en nyckel och den nyckeln har vi i Kungsör och Västra Mälardalen. Vi startar också upp Anbudsskola tillsammans med Upphandlingsenheten, Arboga och Köping. Anbudsskolan blir ett ypperligt sätt för de lokala företagen att lära sig mer om upphandling och hitta möjlighet att vara med i offentliga upphandlingar.

4. Det är viktigt att vi hjälps åt, att vi handlar och äter nära. Att vi ser till att använda lokala tjänsteföretag och söker nära samarbeten.

Viktigt också att vi nu håller ut, håller avstånd och tvättar händerna. Och vi ska fortsätta se till att lyfta varandra.

5. Det är tydligt att pandemin slagit olika hos branscherna. Några når all time high medan andra ytandas. Vi vill och försöker hjälpa till på de sätt vi kan.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-