Arboga
10:13 | 14 september 2021

Nu börjar den nya förskolan ta form

På måndagen var det byggstart för Regnbågens nya förskola i Arboga.

Från vänster: Annica Jonasson, Sofia Samuelsson, Tomas Rådman samt Hans Ivarsson. Foto: Arboga kommun

Idag är Regnbågens förskola inrymd i moduler, men en framtid med moderna lokaler och en härlig utemiljö är nu inom räckhåll. På måndagen inleddes arbetet med att bygga en ny förskola i en del av Hällbacken.

I den cirka 1100 kvadratmeter stora inomhusytan på Hällbacken kommer man att riva allt utom skalet och bärande delar. Samma tillvägagångssätt användes när förskolan Västergården byggdes.

Regnbågens förskola får nya lokaler då en del av Hällbacken byggs om till förskola. Foto: Arboga kommun

– Erfarenheterna från Västergården tar vi tillvara på nu, säger Tomas Rådman, byggprojektledare på Arboga kommunalteknik AB.

Beräknad inflyttning i de nya lokalerna är hösten 2022.

– Det är ett led i att komma bort från modulerna där förskolan håller till nu och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen och en mer anpassad verksamhet för barnen, säger Hans Ivarsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

När arbetet är slutfört kommer Regnbågens förskola att ligga i direkt anslutning till Västergårdens förskola. Förskolorna kommer att att gemensamma personalutrymmen och kontor.

”I Regnbågens egna lokaler kommer det att finnas ett litet bibliotek och möjligheter att spela teater. Det kommer även att byggas två ateljéer för skapande verksamhet samt ett sensomotoriskt rum där barnen får utforska och uppleva med alla sinnen, något som är viktigt för den kognitiva utvecklingen. Färgsättningen i lokalerna kommer att gå i regnbågens färger, dock i mer nertonade nyanser”, skriver Arboga kommun på sin hemsida.

All personal har varit delaktig i processen och bidragit med synpunkter och önskemål gällande både inomhus- och utomhusmiljön.

Förskollärarna Annica Jonasson och Sofia Samuelsson. Foto: Arboga kommun

– Regnbågens förskola kommer att vara uppbyggd så att vi arbetar i mindre grupper i team om två och två. Varje team kommer att ha en egen team-yta som består av två rum, förklarar förskolläraren Sofia Samuelsson.

– Vi kan också dela på teamen så att varje pedagog har hand om en mindre grupp barn. Vi följer Skolverkets rekommendationer som har visat att barn i mindre grupper blir tryggare, säger hennes kollega Annica Jonasson.

Även barnen har fått komma med önskemål om vad de vill ha på den nya utegården, baserat på deras önskemål kommer man att bygga en gungpark. Man kommer även att bygga en cykelbana med tankstation och vägskyltar, samt en station för klättring och balansövningar som ska utveckla motoriken.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-