Köping
18:42 | 15 januari 2021

Annika Duàn axlar den tunga rollen som kommunalråd i Köping

Nytt år, nya möjligheter. Eller nytt år, nytt kommunalråd. Magazin24 tog en pratstund med Köpings kommuns nya kommunalråd tillika kommunstyrelseordförande om hennes nya uppdrag.

Annika håller på att göra sig hemmastadd på sitt nya kontor i Rådhuset. Foto: Michaela Ericzén

Det händer mycket hos Socialdemokraterna i Köping, under hösten stod det klart att Elizabeth Salomonsson skulle sluta som kommunalråd i Köpings kommun. Detta efter 38 år som kommunalråd och 35 år som kommunstyrelsens ordförande.

Vid årsskiftet tog Annika Duàn över hennes plats.

Annika Duàn är född och uppvuxen i Munktorp och har bott hela sitt vuxna liv i Köpings kommun och har varit politiskt aktiv sedan 80-talet.

Varför Socialdemokraterna?

– Jag har vuxit upp i en familj där min pappa var statarbarn och min mamma var uppväxt under ganska svåra förhållanden också, så för dem var det självklart att ställa sig på den sidan. Att alla människor ska ha det drägligt och att vi ska hjälpas åt när vi kan och få hjälp när vi behöver det. Min mamma var ganska verbal och jobbade som journalist, och hon pratade väldigt mycket om politik. Jag tror att det har en mycket stor del i att jag blev politiskt engagerad inom just Socialdemokraterna, säger Annika när vi träffas på Sjömans konditori bara två dagar innan julafton.

Köpings nya kommunalråd har ett gediget CV, Annika Duàn inledde sin arbetskarriär inom industrin och gick sedan vidare till att bli utbildare på Lernia.

– På Lernia jobbade jag i många år och mot slutet var jag konsultchef på deras bemanningsföretag. Sedan när lågkonjunkturen slog till 2009 började jag som coach istället, och det var väl sådär tyckte jag. Sedan kom jobbet som arbetsmarknadskonsulent på Jobbcenter i Köping och då sökte jag det.

Annika lyser upp när hon pratar om sina kollegor på Jobbcenter.

– Mina arbetskamrater har varit helt fantastiska och stöttande i mitt beslut att säga upp mig och bli politiker på heltid. Alla har varit så glada för min skull och jag kommer att sakna dem väldigt mycket.

Annika Duàn har varit fritidspolitiker sedan 1980-talet.

– Under 80-talets första hälft blev jag invald i vad som då hette skolstyrelsen och var ledamot där i några år, sedan kom jag in i kommunfullmäktige och var med i kommunstyrelsen i några år på 90-talet, berättar hon.

Hon har även varit invald i regionfullmäktige i Västmanland fram tills för ett år sedan, och suttit som ledamot i Riksdagen i fem månader.

– När jag lämnade regionspolitiken hade jag tänkt minska lite och bara vara med i kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden, men så stod det klart att Elizabeth ville lämna, säger Annika och fortsätter:

– Man vill ju ställa upp, och om någon frågar mig så har jag lättare att svara ja än nej. Samtidigt var det med en viss bävan för det var ju inte vad jag hade tänkt mig, men nu när jag har klivit in i det så tycker jag att det ska bli väldigt spännande och utmanande. Och jag hoppas innerligt att jag kommer att kunna göra mitt allra bästa.

Är det här en position som du har strävat efter?

– Inte nu, men jag ska villigt erkänna att i början av 2000-talet när Conny Wennermo avgick som kommunalråd tackade jag ja till att nomineras, och då ville jag verkligen få chansen att göra ett uppdrag på heltid. Men den omröstningen förlorade jag mot Roger Eklund.

På tal om Roger Eklund, hur känns det att tillträda som kommunalråd och kommunstyrelseordförande när både Roger och Elizabeth avgår som kommunalråd?

– Det kommer att bli annorlunda, men eftersom jag inte har någon erfarenhet av att ha ett till kommunalråd så nära och på heltid så känns det ändå som att vi får laga efter läget. Det har varit tufft att få till det på ett bra sätt så att alla känner att de har fått vara med och tyckt till.

– Att ta över efter Elizabeth… Jag tror att människor inser att vem som än tar över så kan den aldrig vara en ny Elizabeth. Man kan aldrig komma in med den erfarenheten och kunskapen efter en så lång karriär, så det här blir en nystart för många. Men hon finns ju kvar som fritidspolitiker, så jag räknar med henne som ett stöd och resursbank att ta till när det behövs.

Utöver den politiska karriären och arbetskarriären har Annika hunnit uppfostra tre barn.

– Och så har jag två barnbarn som jag försöker träffa så mycket som möjligt, men det är såklart lite svårare nu. Vi står ut och väntar på bättre tider.

Hennes familj stöttar den nya karriären som heltidspolitiker.

– Min familj är väldigt positiv, och alla är inställda på att det kommer bli lite annorlunda framöver. Inom partiet har jag också fått mycket lyckönskningar.

Var det självklart att tacka ja?

– Urvalet var ju ganska begränsat och partiet var tydliga med att det ska vara en kvinna och då gick frågan till mig. Jag känner ett visst ansvar och lojalitet till Elizabeth, hon är 68 år och måste också få göra något annat, så på det viset var det självklart även om jag var rädd. Det är ett tufft uppdrag där man får mothugg, blir kallad för saker och är ganska utsatt, men man får inte glömma att man också får uppleva väldigt mycket roliga saker.

Vilka anser du är de största utmaningarna som Köpings kommun står inför?

– Befolkningsutvecklingen, att behålla de arbetstillfällen vi har, att våga utvecklas och våga se vad vi behöver göra för att skapa en attraktiv stad. Det handlar om byggnationer, bostäder och att skapa ytor för både nya företag som vill etablera sig och för befintliga verksamheter som vill expandera. Och det är en stor utmaning, för det kan både kosta mycket pengar och skapa en väldig opinion om folk inte är nöjda.

– Sedan är det många utmaningar som gäller överallt i landet, att ha råd med välfärden och att vara så miljömedveten man kan.

Och vilka är Köpings kommuns främsta styrkor?

– Framförallt den ekonomiska hushållningen som man har lyckats hålla i alla år som har gjort att vi har kunnat satsa. Vi har kunnat bygga skolor, förskolor och en idrottsanläggning. En annan styrka är att det finns en vilja att göra något som är bra för Köping som kommun, vi har ett bra samtalsklimat mellan partier och tjänstemän.

Om du får drömma fritt, hur skulle Köping se ut då?

– Att vi var fler invånare och hade en lite mer varierad arbetsmarknad. Det är jättebra att vi har många arbetstillfällen inom industrin och vården, men jag skulle gärna se det och en mer varierad arbetsmarknad. Jag skulle önska att vi hade en mer utvecklad service med ett större utbud och att centrum var mer levande. Ett aktivt kulturliv, näringsliv, fritidsliv och många mötesplatser.

Genom åren har ämnen som VA-frågan, Köpings kommuns placering på Svenskt näringslivs årliga ranking och den upplevda otryggheten diskuterats flitigt, hur skulle du kommentera dessa?

VA-frågan:

– Som läget är just nu med VA-frågan så måste vi komma till en lösning. Om t ex Riksdagen förändrar tidigare beslut kommer vi naturligtvis att ta ett omtag. Som läget är nu finns ingen anledning att ompröva frågan. Hursomhelst är det viktigt för framtiden att vi löser det.

Näringslivsrankningen:

– Just nu är det svårt på grund av coronapandemin, det jag ser som elementärt är att vi får till verksamhetsytor där bland annat industrin kan etableras och expanderas. Då skapar vi fler arbetstillfällen och det leder till en mer attraktiv stad att flytta till. I samhällsbyggnadsnämnden pratar vi mycket om det och har kommit fram till att vi har satsat mycket på bostäder och att vi nu behöver jobba med att tillskapa mark för företagen. Näringslivsenheten jobbar redan mycket med att föra en tät dialog med företagen, det behöver vi fortsätta med.

Den upplevda otryggheten:

– Det är ett bekymmer, det kan man inte blunda för. Med skadegörelse, rån och misshandel, det är fruktansvärt. Vi har tillsammans med polisen tagit fram medborgarlöften och en handlingsplan för att åtgärda detta. Vi har lovat att sätta upp kameror, men det är också viktigt med vuxna som syns ute på stan och att det finns meningsfulla aktiviteter för ungdomar. Alla måste ta ansvar, både kommun, polis och vårdnadshavare.

I sin nya roll kommer Annika Duàn behöva tackla just frågor som dessa från både lokala medier och Köpings invånare.

– Det skrämmer mig inte, för jag tycker själv att det är väldigt viktiga frågor och att vi måste ha fokus på det.

Efter valet 2018 bildade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Liberalerna majoritet i kommunfullmäktige, ett samarbete som Annika beskriver som välfungerande och utvecklande.

– Jag har suttit med de senaste månaderna när vi har tagit fram budgeten bland annat, och det är en väldigt bra dynamik. I dessa tider är det en väldig styrka att man kan utgå från olika ideologier så länge man har Köpings bästa som gemensamt mål.

Annika Duàn är tydlig med att det inte blir några 38 år som kommunalråd för hennes del.

– Jag är fullt inställd och medveten om att det här uppdraget har jag i två år, jag fyller 66 om två år och det är inte så jag vill spendera min tid som pensionär. Utan nu ska partiet få tid på sig att jobba fram en lösning och personer som vi kan föra fram som kandidater till valet 2022. Men det är klart att det är häftigt att få göra det här!

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-