DEBATT
16:07 | 31 maj 2022

Köping i botten i företagsklimat

Lars-Axel Nordell skriver på M24 Debatt angående Svenskt Näringslivs nya mätning.

Köping har nått en ny bottennivå i Svenskt Näringslivs mätning av Sveriges 290 kommuners företagsklimat, som publicerades under tisdagen.

På tio år har Köping rasat med 24 procent i företagens sammanfattande omdöme. Idag ligger Köping fyra från slutet bland Sveriges 290 kommuner. Bara Pajala, Kiruna och Norberg har lägre siffror. För Kungsör har det gått strålande bra. På sex år har kommunen ökat med 57% och ligger nu tia på Sverige-Bästa-Listan.

Varför är företagsklimatet så viktigt för en kommun som Köping? Jo, det är företagen som lägger grunden till vår välfärd. Jobben och de vinster som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Att arbeta för ett bättre näringslivsklimat i våra kommuner borde därför vara en högt prioriterad uppgift för varje ansvarstagande politiker.

För tre år sedan hade vi i KD fått nog. Vi tyckte att kommunen måste agera för att vända utvecklingen och få ökat förtroende från kommunens företag. Därför föreslog vi att Köpings kommun skulle sätta sig ner med de lokala företagen och tillsammans med dem skriva en strategiplan. Syftet skulle vara att radikalt förbättra kommunen näringsklimat. Det är ju bara att gå till grannkommunen och se vad de gjort för att på sex år gå från en bottennivå till tio i topp.

Tyvärr struntade de styrande i Köping i vårt förslag. Det blev tummen ner. De hävdade att Svenskt Näringslivs undersökning var felaktig och ovetenskaplig och att inget behövde göras. De företag som kommunen hade kontakt med var så nöjda.

När vi fick reda på att Köpings kommun gjorde 30 företagsbesök per år valde KD Köping att  under tio månader besöka 130 Köpingsföretagare. Vi gjorde timslånga djupintervjuer som till stor del bekräftade det Svenskt Näringsliv kommit fram till. Det handlar bl a om dålig attityd från kommunens tjänstemän och politiker gentemot företagarna. De ansåg att kommunen saknade kunskap om företagarnas arbetsvillkor och de visade inget större intresse för företagen. Flera företag som behöver bygga till eller bygga nytt hade inte fått något gehör från kommunen.

Vid våra intervjuer blev det också tydligt att det finns en rädsla hos många företagare att tydligt berätta hur de upplever näringsklimatet och kontakten med kommunen. De vågar helt enkelt inte tala ut eftersom de då riskerade att hamna på kant med kommunens politiker och ledande tjänstemän. Detta är ett allvarligt hot både mot demokratin och mot Köpings utvecklingsmöjligheter. Allt detta finns samlat i en rapport som både företagen och köpings kommun fått ta del av.
Läs rapporten här.

Köpings kommun har de senaste åren förstärkt bemanningen på näringslivskontoret. De har infört företagslots och ”en väg in ” för att göra det lättare för företagen att snabbt komma i kontakt med rätt person. Detta var tydliga önskemål från företagarnas sida som framkom vid våra intervjuer. Dessutom har kommunen bildat ett näringspolitiskt råd bestående av lokala företagare och kommunala tjänstemän. Detta är också positivt.

Men för att vända utvecklingen krävs att Köpings kommun tillsammans med de lokala företagen skriver en utvecklingsplan med sikte på ett radikalt förbättrat näringsklimat.

Det krävs också att kommunen uppmuntrar företagare att komma med konstruktiv kritik och att kommunen i sitt agerande går från att vara en myndighet till att bli en serviceorganisation för medborgare och för företagen.


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-