Köping
07:42 | 23 juni 2022

Nybyggnation av skola förskjuts flera år

Överklagande av bygglovet upprör kommunstyrelsens AU.

Nyckelbergsskolan: Foto Köpings Kommun

I en insändare skriver Köpings kommuns arbetsutskott följande.

Under 2021 beslutade Köpings kommun om att bygga en ny skola. Senare togs inriktningen att skolan ska byggas på samma plats som den befintliga Nyckelbergsskolan. Den gamla skolan ersätts då med en ny och modern skola.

Under tiden skolan rivs och byggs ska skolverksamheten flyttas tillfälligt till moduler. Modulerna ska placeras på Himlabacken i närheten av Nyckelbergsskolan. Ett bygglov för modulerna är inlämnat, ett tillfälligt sådant för den tid rivningen och nybyggnationen pågår.

Tiden för bygglovet handlar om 2 år.
Nu är bygglovet överklagat av en del boende i närheten av platsen. Detta innebär att processen förskjuts med ett antal år och att kostnaderna för projektet ökar med minst 20 miljoner kronor.

Det är beklagligt för den kommunala ekonomin, det finns mycket annat vi skulle kunna satsa på med dem miljonerna. Det värsta är dock att de barn och den personal som arbetar i Nyckelbergsskolan tvingas att fortsätta sin verksamhet i en skola vars arbetsmiljö verkligen inte är bra och som behöver ersättas. Snarast!

Som förtroendevalda känner vi frustration både över tidsaspekten och för den ekonomiska följden. Vi har emellanåt tänkt tanken att bortse från överklagandet och gå vidare med projektet för det allmännas bästa. Men vi är (tyvärr) tvingade att följa den ordning som finns och invänta Länsstyrelsens besked i frågan. Samtidigt arbetar kommunen vidare med alternativ.

Vi framför vårt beklagande till berörda för dröjsmålet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Köping
Annika Duàn, Jonny Clefberg, Ola Saaw,
Andreas Trygg, Maria Liljedahl


Det här är en insänd artikel skriven av en läsare. Skribenten är fristående och eventuella åsikter som framförs är skribentens egna.

Vill du skriva till vår insändarsida? Skicka din text till insant@magazin24.se. Max 3 600 tecken.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-