Köping
12:03 | 17 september 2021

Pandemisatsning resulterade i bättre stöd

Det stärkta samarbetet mellan kommunens demensstöd och anhörigstöd påbörjades under pandemin.

Detta är en genrebild. Foto: Pixabay

På sin hemsida skriver Köpings kommun om en lyckad satsning under pandemin.

– Pandemiåret 2020 gav tid till reflektion och utveckling för kommunens demensteam och anhörigstöd. Här hittade man en möjlighet till ett gott samarbete som ska göra situationen kring demenssjuka och deras anhöriga bättre.

Demensteamet och anhörigstödet har båda tät kontakt med anhöriga till demenssjuka, men med olika spetskompetens. Anhörigstöd fokuserar på att ge de anhöriga verktyg för att hantera situationen på bästa sätt, och demensteamet fokuserar på den sjuka personen och dennes behov.

Under hösten 2020 började teamen träffas regelbundet, dels för att lära känna varandra, dels för att hitta nya gemensamma arbetssätt.

– Vi hoppas och tror att ett bra samarbete mellan teamen ska bidra till en ökad trygghet och bättre livskvalitet, både för den som är demenssjuk och dess anhöriga, säger Lena Löfgren som arbetar som anhörigkonsulent.

Samarbetet innebär även att de lyfter fram varandra för de som har behov.

– Vi i demensteamet är de som oftast först får kännedom om personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vi har då som rutin att skicka ut ett informationsbrev där vi även ger information om anhörigstöd, säger Linda Jakobsson specialistsjuksköterska i demensteamet.

Den 21 september är den Internationella Alzheimerdagen, för att uppmärksamma detta kommer teamen att tillsammans stå på Hökartorget och berätta mer om sitt samarbete.

– Vi har kommit långt i vårt samarbete men vi har fortfarande många tankar kring hur det ska kunna bli ännu bättre, säger Kimmo Viljamaa som är arbetsterapeut i demensteamet.

– Tillsammans kommer vi att försöka planera lite aktiviteter för att sprida informationen om att de olika teamen finns, säger Åsa Person från anhörigstödet i.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-