DEBATT
13:10 | 27 juni 2022

Skadeståndsansvar vilar tungt på S och V

Undertecknarna menar att detta kan bli en dyr historia för Köpings skattebetalare.

”Sedan Köpings kommunfullmäktige 2016 beslutade att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp på Norr mälarstrand har en statlig utredning (SOU 2018:34) gett stöd till ett slopande av tvångsanslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Känt sedan länge är också att vårriksdagen 2022 avsåg att fatta beslut om propositionen ”Vägar till hållbara vattentjänster”. Den 22 juni 2022 behandlade riksdagen ärendet inklusive ett viktigt tillkännagivande från Civilutskottet. Beslut i riksdagen fattades om att stärka äganderätten och försvaga kommuners rätt att påtvinga fastighetsägare, som redan idag har miljömässigt godtagbara VA-lösningar, en tvångsanslutning till kommunalt monopol.

Under de sex år som gått sedan 2016 har stödet bland Köpings politiska partier för kommunalt VA-monopol minskat. Idag deklarerar fem av Köpings sju partier tydligt att kommunen ska backa och göra ett omtag i fråga om kommunalt VA-monopol på Norr mälarstrand.

Att ledamöterna från S och V i detta läge, i styrelsen för Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME), driver igenom att skriva avtal för att gå vidare i processen mot kommunalt monopol i VA-frågan på Norr mälarstrand är svårförståeligt.

Ansvaret vilar tungt på Elizabeth Salomonsson (S), Annika Duàn (S) och Andreas Trygg (V) som i VME:s styrelse styrkt fortsatt process, fastän majoriteten i frågan från 2016 inte består. Det skadestånd för kontraktsbrott, som kan bli aktuellt om processen avbryts, kan blir en dyrbar historia för VME, och i slutändan för Köpings skattebetalare.”

Anna-Carin Ragnarsson, Gruppledare KD
Jenny Adolphsson, Gruppledare, C
Karl Ingström, Ordförande L
Kent Andersson, VA i tiden

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-