Debatt
09:00 | 17 mars 2021

Debatt: Dags för pensionärer att göra ”revolt”

Debattartikel signerad "Ruben Schackensparre".

Detta är en genrebild. Foto: Pixabay

Hela mitt liv har jag sett pensionärer fått betala priset för samhällsförändringar och kriser. Så var det när dom ”rånades” vid Bildts och Perssons ekonomiska kriser. Så var det vid Reinfeldts ”jobbskattesvindleri”. Så blev det vid ”pensionärsbeskattningen” och så är det med dagens”tokdigitalisering”.

Det är resultat av ”Helgeandsholmens 349 samlade verk” där den yngre andelen, genom partipolitisk ambition, medfört en stor demografisk obalans i riksdagen på bekostnad av den äldre generation som är i princip orepresenterad trots 20% av valmanskåren.

Här krävs åldersbaserad kvotering i grundlagen.

De nu uppburna på riksdagstaburetterna räknar i dag in tillräckligt med röster utan att behöva ta hänsyn till de äldre angående fundamentala brister i samhällsfunktionerna där IT-utvecklingen utestänger mängder av äldre genom ohämmad digitaliseringsiver.

Nu kanske någon säger att ”vi har ju i alla fall kontanterna kvar så vi kan köpa mat”.

Ja, var inte så säker på det!!

En moderatpolitiker har av regeringen utsetts att ”utreda slopandet av kontanter” trots ny ”kontantlag”. Det listiga med utredningar i politiken är förutom fördröjning av reformer att uppdragsgivarna kan ”friskriva” sig från resultaten där sedan beslut fattas kollektivt så att  personliga ansvar för konsekvenserna aldrig ska kunna utkrävas av politikerna.

En majoritet av våra äldsta åker aldrig tåg. Varför? Jo! Dom vet inte hur man får tag på biljetter. Många kan inte hantera biljettköp via dator eller mobil, som många inte ens äger.

Grattis Infrastrukturministern. Bra jobbat!

Givetvis skulle det vara lagstadgat för all persontransport att biljett kan lösas direkt i anslutning till påstigning med alla förekommande betalmedel.

Många vet inte heller, av nämnda orsaker, hur de ska ta sig till sjukhus om de inte har egen transportlösning.

En annan fråga är fakturering. När en månadsfaktura på 50 kr ska betalas utan IT-tjänst så kostar den 200 kr med 50 kr i faktureringsavgift, 50 kr till banken och 50 kr att ta sig dit. Summa 150 kr extra/faktura

På årsbasis blir det 18 000 kr med tio betalärenden/mån extra innan fakturan ens är betald därför att regeringen gravt missköter sitt uppdrag att ha ”alla med på tåget” och en vettig lagstiftning.

Alla minns väl det ”företag” som hade som ”affärsidé” att inte skicka originalfaktura utan skickade påminnelse direkt med pålagd påminnelseavgift.

Vidare konstaterar vi att nästan all nätbetalning kräver bank-ID och för det krävs mobiltelefon som är tillräckligt ny, dator eller ”padda” och konto hos systemleverantör och rätt bankkonton.

Så här skulle uppräkningar kunna fortgå tills den här datorns lagringsutrymmet är slut.

Staten har abdikerat och överlämnat till ”marknaden” som tillhandahåller IT-systemen. Det hela fungerar så att alla i kedjan ska tillförsäkras sin del av vinsterna genom att äga någon av delarna och helheten styrs av systemleverantörerna. Allt på individens bekostnad.

Våra ”valda” synes frånhända sig ansvaret, som så mycket annat, att skapa likartade villkor utifrån alla individers förutsättningar.

Samhällsfunktioner som gäller alla som till exempel sjukvård, vardagsekonomi med mera måste självklart till varje del göras lika tillgänglig för alla utifrån varje medborgares förutsättningar, men så är det inte. 

Teknisk ”utveckling” har alltid sprungit ifrån den äldre befolkningen men aldrig tidigare har de uteslutits från grundläggande samhällsfunktioner så som sker genom digitaliseringen med politikernas medverkan.

Ur det perspektivet har delar av samhällsservicen, vardagsekonomin och vårdsystemet spårat ur.

Genom 1177.se har något ”snille” kommit på att du ska ha en personlig kod. Hur du får den undrar många. Det gäller att vara frisk nog för att veta att det krävs en kod och sedan veta koden.

Längre in i systemet gäller bank-ID . Och så ska du vara uppkopplad. Allt tvärtemot idén att 1177 ska vara lätt att alltid nå för alla till alla delar.

Det började bra innan ”digitaliseringen”. Att IT-nördarna driver på för att få igenom system där grova pengar finns att hämta är förklarligt. Att de samtidigt, med vetskap om beslutsfattanas okunskap, passar på att minimera egen insats för maximalt utfall på bekostnad av användarna är också självklart. I synnerhet om motkrafter är obefintliga.

Allt detta styrs av IT-jättarna i USA. Här har Australien, av alla, vaknat till och börjat ställa krav och då undrar man vad vi ska med EU till annat än att bekosta lyxliv för en samling nya och avdankade politiker.

Allt detta är enkelt att reglera med en enda övergripande lagstiftning genom att samhällsfunktioner med digitala inslag alltid måste erbjuda en parallell likvärdig kostnadsneutral lösning utan IT och bekostat av IT-systemet.

På så sätt skulle en sund övergång successivt kunna ske i en takt där inte bara en och samma strykgrupp alltid får ta smällarna.

Med det sagt har jag en maning till alla cirka två miljoner pensionärer i landet.

Många är redan organiserade i pensionärsföreningar. Nu är det dags för era funktionärer att göra annat än organisera bussresor. Slå er ihop och gör en nationell handlingsplan och börja kräva er rätt.

Förena er som en pensionärspolitisk enhet eller parti och gör gemensam sak över hela landet och ställ krav.

Sammanställ allt som kan ses som åldersdiskriminerande trots bristande diskrimineringslag. Identifiera skatteutjämning och all ekonomisk eftersläpning genom åren och kräv upprättelse. 

Bara Bildts, Perssons och Reinfeldts utspel som drabbat pensionärerna genom åren handlar om massor av förlorade tusenlappar i eftersläpning för varje pensionär.

Ge fullmakt till företrädarna att förhandla med era röster som säkras hos det parti som i förhandling förbinder sig att bäst genomdriva era krav oberoende av gammal föråldrad intressegemenskap eller övrig politisk hemvist.

I perspektiv av pensionärsgemenskapen blir nästan alla andra politikområden från höger till vänster ointressanta.

Ett mandat från en miljon röster och uppåt tvingar nog vilket parti som helst till anpassning.

(S) har ju visat sitt svek genom att inte ens återställa pensionernas eftersläpningar efter Reinfeldts styre, men annars öser man ut pengar på grund av covid-19 i det närmaste okontrollerat.

Ruben Schackensparre


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-