Debatt
10:28 | 19 maj 2021

Debatt: Att lägga ner dagbarnvårdarna är inte en effektivisering!

Debattartikel signerad Maria Liljedahl (SD), Anna-Carin Ragnarsson (KD) med flera.

Maria Liljedahl, gruppledare för Sverigedemokraterna i Köping. Foto: David Eriksson/Arkiv

Dagbarnvårdare, eller som vi sa förr ”dagmammor”, är en form av barnomsorg där till skillnad från förskolan så får barnen vara i en familjär miljö med mindre barngrupper. Många barn och deras föräldrar värdesätter den valmöjlighet som nu finns.

Alla barn passar av olika anledningar inte i förskolans stora barngrupper.  De mår helt enkelt inte bra där och detta påverkar naturligtvis föräldrarnas möjligheter att kunna arbeta.

I de styrandes budget för 2020 låg ett effektiviseringskrav på alla förvaltningar att effektivisera 1 procent av sin budget 2020 till kommande år. Från tjänstemannahåll kom då förslaget att ta bort denna valmöjlighet för Köpings småbarnsföräldrar. Att ta bort dagbarnvårdarna är ingen effektivisering! Det kan inte de styrande i S, M, L och V tycka. En effektivisering är när man hittar arbetssätt som ger samma produktion och kvalité för ett lägre pris eller kortare tid.

Det är en bantning av barnomsorgen och ett svek av de barn och deras familjer som valt denna barnomsorg. Den är billigare för kommunen att barn får sin barnomsorg tillgodosedd i dagbarnvårdarens hem än att de har plats på en förskola.

Anna-Carin Ragnarsson, gruppledare för (KD) i Köping. Foto: David Eriksson/Arkiv

Vi i Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill inte vara med om att dagbarnvårdarna försvinner och föräldrars valmöjligheter till att göra det bra för sina barn tas bort. Vi vill gärna se att flera upptäcker detta barnomsorgsalternativ och att vi kan utöka antalet dagbarnvårdare i Köpings kommun.

Dessutom står det i skollagen: Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.

Maria Liljedahl, gruppledare SD

Anna-Carin Ragnarsson, gruppledare KD

Samuel Gustavsson, SD

Susanne Arvidsson, SD

Sani Singh Huttunen, SD

Alla ovan sitter i utbildningsnämnden.


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-