Debatt
14:45 | 25 augusti 2021

Debatt: En jämlik skola med kunskapsresultat i världsklass

Debattartikel från Socialdemokraterna.

Pia Nilsson (S), riksdagsledamot från Västmanland. Foto: Pressbild

Det finns inget tydligare sensommartecken än att skolan börjar igen. Hundratusentals barn och ungdomar runtom i Sverige förbereder sig nu för ett nytt läsår. Sommarhår klipps, ryggsäckar införskaffas och förväntningarna går höga.

Elever, föräldrar, lärare och all skolpersonal har tagit ett stort ansvar under ett tufft pandemi-läsår. Och även om närundervisningen är huvudregel under höstterminen så kommer pandemin att märkas i skolan. Än kan vi inte helt pusta ut, trots den framgångsrika vaccinationen. Inga stora samlingar i aulan och inga barn med lite snuva i skolan i år heller! Säkerställ god ventilation, handtvätt och avstånd.

Skolan har ett stort och viktigt ansvar för att förebygga smittspridning. Också i skolan måste alla följa rekommendationerna och stanna hemma och testa sig vid minsta symptom.

Under kommande läsår kommer en rad viktiga initiativ och beslut att tas på skolans område, för att se till att fler lär sig mer och för en bättre trygghet och studiero i klassrummet samtidigt som vi skapar ordning och reda i skolans system och styrning:

• Samhället ska styra skolans utveckling – inte marknaden! Skolvalet ska bli rättvist för alla elever med gemensam antagning och rättvisa urvalsregler.

• Ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan, vilket kommer att gynna ett fördjupat lärande och en tydligare kunskapsutveckling.

• Den nationella planen för trygghet och studiero ska genomföras med bland annat ett mobilförbud och tydligare befogenheter för skolans personal att ingripa när situationen kräver det.

• Läraryrkets attraktivitet ska fortsätta öka, exempelvis genom ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare.

• Skolinspektionen ska ges ökade möjligheter att stänga skolor och ett stopp för nya konfessionella friskolor ska införas. Samtidigt ska befintliga skolor med konfessionell inriktning kontrolleras bättre.

Sverige ska åter tillbaka till en jämlik skola med kunskapsresultat i världsklass.

Anna Ekström (S)

utbildningsminister

Gunilla Svantorp (S)

ordförande utbildningsutskottet

Pia Nilsson (S)

ledamot utbildningsutskottet


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-