Debatt
18:00 | 27 maj 2021

Debatt: Vaccinera sommarvikarier inom vård och omsorg

Debattartikel signerad Anna Nygren (M).

Detta är en genrebild. Foto: Pixabay

Den pågående vaccineringen av svenska folket utgår från den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten har fastslagit. Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioriteringen. Det är en ordning som inte går att ifrågasätta. Vård- och omsorgspersonal ingår därför i fas 1 och 2 utifrån att de arbetar med personer i yttersta riskgrupp som måste skyddas mot smitta, men även för att personalen riskerar smitta i ett arbete som innebär många och nära personkontakter.

Nu närmar sig sommaren med stormsteg och hårt belastade yrkesgrupper inom vård och omsorg måste få en välbehövlig vila och återhämtning. Övervägande delen av vård- och omsorgsverksamheterna inom Regionen och kommuner kan inte dra ned på sin verksamhet utan måste anlita vikarier under sommaren. Många vikarier är yngre studenter och personer som ännu inte hunnit bli erbjudna vaccin eller hunnit bli fullt vaccinerade. Samtidigt är äldre inom omsorgen inte färdigvaccinerade och inte heller alla patienter som besöker vården. Trots det finns ingen plan för att vaccinera sommarvikarier. De betraktas inte heller som en del av den prioriteringsordning som faktiskt gäller och som på goda grunder är fastslagen av Folkhälsomyndigheten.

Det synes självklart att nya samlingar av människor ökar risken för smittutbrott både bland vård- och omsorgstagare såväl som bland personalen. Sommarperioden är skör nog ändå ur ett bemanningsperspektiv utan att behöva belastas med nya utbrott. Genom att erbjuda vikarier vaccin så minskar risken för smittspridning avsevärt.

Varför har Region Västmanland inte i god tid erbjudit vaccin till sommarvikarier inom vården och inom kommunernas omsorg? Varför har inte kommunerna lyft det kravet? Varför frångår Regionen i praktiken nu den prioriteringsordning som är fastslagen och som är den mest logiska och kloka, nämligen att det är risken som avgör prioriteringen för vaccinering. Här blir Regionen svaret skyldig.

Ska vård och omsorg kunna möta och mota en pågående pandemi måste man arbeta proaktivt. Framför allt måsta man lära av de dyrköpta erfarenheter man dragit under gång. För oss moderater är det därför en självklarhet att vikarier inom vård och omsorg ska erbjudas vaccin.

Anna Nygren (M)

Ledamot Regionfullmäktige Region Västmanland


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-