Krönika
17:45 | 24 maj 2020

Bli med och styr Sverige!

Carl Olov Persson skriver om möjligheten att påverka.

”Men hur bär jag mig åt, ingen beslutsfattare lyssnar väl på mig?” Har du försökt? Inte, men gör det då. När du röstade sist kryssade du kanske för någon som sitter i riksdagen. Den du röstade på är en vanlig människa, som precis som du, behöver relationer för att fungera.

Han eller hon behöver ha kontakt med människor som tillför idéer.

Om du vill ändra på något så framför det till den du röstade på, som nu sitter i beslutande församling.

Du är kanske så ung att du inte fått rösta än men, ändå, vill du påverka rikspolitiken så sök kontakt med någon riksdagsledamot som ger dig möjlighet att bli med och påverka.

Att vara riksdagsledamot är tufft, ständigt läsande eller sammanträden betyder långa dagar och sömnlösa nätter så ge dig inte om du inte får respons på en gång. Dina åsikter är viktiga. De bör finnas med i beslutsprocessen.

Under min tid i riksdagen fungerade jag ofta som guide. En idérik flicka i en skolklass som jag guidade vädrade sin desperation över att inte kunna påverka. Hon sa ”Jag kan inte rösta på något parti för inget parti tycker som jag och jag kan inte starta ett politiskt parti för ingen skulle rösta på mig”.

Jag svarade, ”synd att du hamnade i Sverige. Du skulle ha fungerat bättre i en diktatur, men för att du skulle fått som du vill måste du själv vara diktatorn”.

I en demokrati får ingen riktigt som han eller hon vill. Det fina med demokratin är att alla med åsikter kan få åsikterna värderade. Men i ett livligt meningsutbyte måste man tåla att andras åsikter ibland rår över de egna. Demokrati kräver ett ständigt kompromissande.

Bara en gång per år får riksdagsledamöterna komma med egna förslag till riksdagen. För övrigt har regeringen ensamrätt till att skriva propositioner som förslag till beslut i riksdagen kallas. Men en gång om året infaller allmänna motionstiden. Det sker normalt på hösten, direkt efter det riksdagen öppnat. Då får riksdagsledamöterna skriva och lämna in motioner.

Ta vara på det – sätt skapande av kanaler till beslutsfattare i riksdagen på agendan. I vilka utskott riksdagsledamöterna sitter och hur du skall nå dem hittar du på internet under Sveriges Riksdag. Det här gör du nu på vårkanten. Sommaren går åt till att forma dina idéer som sänds till riksdagsledamöter du upprättat kontakt med.

Att syssla med politik kräver tålamod. Utredningarna tar tid. Bara som ett exempel, under min tid i riksdagen utsågs jag att sitta med i 1990 års skogspolitiska kommitté, som skulle lägga grunden för en ny skogsvårdslag. Kommittén sammanträdde var annan vecka i tre år. Vi lyssnade till alla som hade något med skog och miljö att göra, även internationellt.

Inför varje sammanträde hade vi en omkring tre decimeter hög bunt med post och handlingar att läsa in. När de tre åren hade gått beslutade en så gott som enig riksdag att anta den nya skogsvårdslagen. Den trädde i kraft 1 januari 1994 och gäller fortfarande.

Ofta förvånar vi oss över att det behöver ta så lång tid att få förändringar till stånd, men så fungerar svensk demokrati. Svenska lagar är inget hastverk.

Att ungdomar protesterar mot politikernas hantering av frågor som rör framtid och överlevnad är bra men det räcker inte att bara sitta utanför riksdagshuset för att uppmärksamma riksdagsledamöterna att en katastrof på gång. Det gäller att att kombinera protesterna med konstruktivt arbete för förändringar. Att bara klaga utan att samtidigt presentera lösningar bidrar inte till förbättringar. Tvärtom, det gör bara världen sämre.

För den som ger sig på problemen för att hitta lösningar kan politik faktiskt bli något riktigt roligt för har du väl fått med något av dina förslag på agendan kan du följa ärendet fram till beslut. Sedan vill du troligtvis fortsätta. Kanske har en framtida riksdagsledamot fötts.

När en motion kommit in lämnas den till det riksdagsutskott som ansvarar för området som motionen tar upp. Exempelvis hänvisas motioner om klimatfrågor till miljö- och jordbruksutskottet.

Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen.

Det finns gott om stora frågor som behöver behandlas och lösas.

Jag är medlem i föreningen Västmanlands Upplands EnergiFörening, VUEF. VUEF har bestämt sig för att lobba mot politiker i alla partier för satsningar som leder till en hållbar framtid. Den som vill känna stöd i en gemenskap som satsar på att påverka politikerna kan bli med där.

Under alla förhållanden, ung eller gammal, bli med i kampen för hållbara förändringar på alla områden.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-