Västmanland
12:00 | 3 april 2021

Regionen utreder cancerdiagnos som kan ha fördröjts

Händelsen är lex Maria-anmäld.

Foto: Gunilla Skogman/Arkiv

Region Västmanland har lex Maria-anmält en händelse där en kvinnlig patient kan ha fått sin cancerdiagnos fördröjd. Det meddelar regionen i ett pressmeddelande.

Patienten drabbades av blodproppsbildning i lungan och genomgick därefter omfattande utredningar. En undersökning på kvinnokliniken föranledde ingen misstanke om cancer i underlivet. En röntgenundersökning några månader senare visade dock oklara förändringar i underlivet, varpå en förnyad undersökning planerades.

Bokningsunderlaget blev dock inte gjort, vilket ledde till att patienten inte blev kallad.

Efter ett par månader remitterades patienten till Kvinnokliniken med anledning av misstanke om underlivscancer. Cancern bekräftades då och kvinnan blev omedelbart omhändertagen.

Eftersom en allvarlig vårdskada hade kunnat bli följden anmäler regionen nu händelsen.

Den berörda verksamheten har granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för liknande händelser i framtiden, meddelar Region Västmanland.

Från löpet

Dagens lunch

Grattisannonser

Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-