Arboga
14:30 | 21 april 2021

Sista etappen av arbetet med Herrgårdsbron inleds i slutet av april

Bron kommer vara stängd för fordonstrafik fram till senhösten.

Herrgårdsbron i Arboga. Foto: Arboga kommun

Renoveringen av Herrgårdsbron i Arboga har pågått sedan 2019. Den 26 april planeras den sista renoveringsetappen att inledas och arbetet beräknas pågå fram till senhösten. Enligt Arboga kommun ska bron ska få både gång- och cykelbana samt nya körfält för fordon. Dessutom kommer belysningen bli energieffektivare och kraftfullare samtidigt som räcket på bron kommer att bli högre.

– De åtgärderna i kombination med att vi anlägger gång- och cykelbana kommer att bidra till mer trafiksäkerhet. De oskyddade trafikanterna, såsom cyklister och gångare, kommer att kunna känna sig tryggare när de passerar över bron, säger Vesa Matikainen, projektledare på Arboga kommunalteknik AB, till Arboga kommuns hemsida.

I år kommer arbetsområdet att vara större än tidigare. Nu kommer det även omfatta delar av Hamngatan som ligger norr om ån till Storgatan, som ligger söder om ån.

Arbetet kommer, precis som tidigare år, att leda till omdirigering av trafiken. Bron vara stängd för fordonstrafik, men en gång- och cykelbana kommer att vara öppen.

– Det är positivt att vi nu kan inleda den allra sista etappen av renoveringen. Vi vill tacka för den tålmodighet som kommuninvånarna och besökarna visade under de föregående etapperna och vi hoppas på överseende även denna gång, säger Vesa Matikainen.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-