DEBATT - KÖPING
14:30 | 20 oktober 2022

”Anlägg solcellspark i Köpings kommun!”

Det anser Köpings Socialdemokrater i en motion till kommunfullmäktige.

FOTO: omsolceller.se

Motionen lyder:

”Vi lever i en tid med stora klimatförändringar, oro i världen och osäkerheter kring elleveranser mm. Miljö- och klimatfrågor är avgörande för vår överlevnad och en klok hushållning med jordens resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid.

Fossilfri och förnyelsebar energi blir allt viktigare för att klara de miljömål som Sverige och även Köpings kommun beslutat om. En hel del har gjorts och görs, men mer behövs. Köpings kommun har utvecklingsmål som är kopplade till Agenda 2030. Där kan man bland annat läsa följande: ’Vi arbetar aktivt för en hållbar miljö och minskad klimatpåverkan.’

Vi måste alla bidra på de sätt vi kan och Köpings kommun och dess bolag kan föregå med gott exempel genom att satsa ännu mer på investeringar i solenergi.

Vi föreslår att Köpings kommun och dess bolag:
• arbetar fram ett hållbarhetsprogram för klimat och miljö
• utreder alternativa energikällor
• upplåter fler platser för anläggande av laddstolpar
• installerar solceller vid all ny- och ombyggnation samt
på lämpliga befintliga byggnader
• anlägger en eller flera solcellsparker i kommunen
• kompletterar solcellsanläggningar med lagringsmöjligheter.”

Per Ågren
Elizabeth Salomonsson

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-