Köping
08:00 | 23 februari 2018

Byggboom ska få Köping att växa

Flera nya bostads-områden i olika stilar ska växa fram de kommande åren. Stadsarkitekten Gun Törnblad om planerna: ”Det ska finnas något för alla”

Det finns flera planer på nya bostadsområden i Köping, bland annat vid Ullvi backar, Västra Sömsta och Macksta. Karta: Lantmäteriet

Det är knappast någon hemlighet att det råder bostadsbrist i Köping, precis som i stora delar av landet. De nya lägenheterna på kvarteret Hake var ett första steg för att lösa bristen, men på kommunens stadsarkitektkontor är arbetet kring att bygga ut staden i full gång.

Redan nu är det klart att ett nytt bostadsområde kallat ”Skogsledens förlängning” ska byggas på Ullvi Backar.

Utöver det finns planer på ytterligare ett område kring Ullvi Backar samt nya bostäder vid Västra Sömsta ut mot Ållesta och nybyggnationer vid Macksta.

Köping kan med andra ord ha flera nya bostadsområden med varierade byggnationer inom några år. Närmast i tiden ligger alltså Skogsledens förlängning på Ullvi backar.

– Vi har många som står i kö till småhustomterna och där hoppas vi minst kunna markanvisa de första tomterna på Skogsleden redan i slutet av året. Under hösten räknar vi att bygget med gator och infrastruktur ska inledas i det området, säger Gun Törnblad, stadsarkitekt vid Köpings kommun.

Stadsarkitektkontoret håller i detta nu på att skissa på ett intilliggande område som ska ligga närmare Volvo Powertrain och som går under namnet ”Ullvi – Vallby”. Gun Törnblad visar upp en tidig skiss över det tänkta området som utöver bostadshus även inkluderar en skola, en förskola och en ny väg över till Ängebyleden.

– Politiskt vill man gärna att det ska vara blandad bebyggelse och att det finns flerbostadshus. Det tycker jag låter jättebra. Sen får vi helt enkelt se, men vi måste undersöka ytterligare innan vi ritar upp det. Det här är i en väldigt tidigt skede, säger Gun Törnblad.

Planerna för bostadsområdet Västra Sömsta ser annorlunda ut. Gun berättar sin vision:

– Vi ska bygga medvetet och med kvalité. Det ska finnas en klar tanke med det vi gör. Jag tänker att vi ska försöka ha karaktär på lite olika områden. Några kanske vill ha lite ”Bullerbyn”-känsla och i Västra Sömsta vill vi ha lite naturanpassat. Gemytligt, tänker vi. Kanske inte det modernistiska enplansvillan, utan mer mot det idylliska ”Bullerbyn”. Det är lite mer ut mot skogen och mycket naturvärden.

– Sen kan ett annat område ha en annan karaktär. Då kan vi målgruppsanpassa lite mer och erbjuda fler valmöjligheter.

Ett tredje område som Törnblad ser stor potential i är Macksta. Under 2018 ska stadsarkitektkontoret titta på en övergripande bebyggelsestruktur för området.

– Det är jättemycket kulturvärden i det området. Här vill vi gärna bygga mer kulturanpassat och ta väldigt mycket hänsyn till det. Småskaligt med smala och täta tomter, så som man tidigare gjorde i de gamla bystrukturerna. Macksta är ett helt unikt område och jag tycker det är väldigt bra värden för Köping.

De fyra planerade bostadsområdena som nämnts planeras alltså byggas i olika stilar. En medveten strategi, berättar stadsarkitekten.

– Tanken är att det ska finnas något för alla. Sen har vi ett uppdrag från politiken att vi ska kunna erbjuda tomter i alla väderstreck. Det är också en ambition vi har.

– Vi har pratat mycket om att etablera småstads- och flerbostadshus. Sen tänker jag att vi har en strategi att förtäta de centrala delarna. Köping är ganska grönt och har en del obebyggda områden där en del skulle kunna bebyggas. Vi tittar bland annat på flerbostadshus vid Mariebergs gård, säger Gun.

Det finns väldigt mycket planer. Är allt verkligen genomförbart?

– Ja, de planer vi gör nu finns det en beställare på. Sen gör vi även planer i egen regi där vi äger marken. Det händer mycket just nu och vi försöker vara proaktiva så vi har något att erbjuda. Det är väldigt spännande.

Inom vilken tidsram kommer allt det här ske?

– Etappvis. Vi jobbar på, vartefter vi hinner, att få fram de här planerna.

I översiktsplanen för kommunen är det bestämt att Köping ska expandera i två riktningar: Österut och söderut.

– Detta ska göras eftersom vi har E18 som barriär. För framtiden är det även spännande att se om vi kan tänka lite mer KAK och de tre kommunerna i och med samarbetet som finns. Det finns jättestor potential här i området, avslutar Gun Törnblad.

Gun Törnblad, stadsarkitekt vid Köpings kommun. Foto: David Eriksson
Foto: David Eriksson

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-