DEBATT
10:55 | 21 juni 2022

Olönsam affär för kommunerna

Replik från Vanligt Folk gällande Miljöpartiets inlägg om att bygga vindkraft i Köping.

I ett tidigare debattinlägg redogjorde Miljöpartiets Daniel Åkervall att Köpings kommun bör snarast upprätta en vindbruksplan som tittar på  förutsättningarna för vindkraft i kommunen. Köpings nybildade parti Vanligt Folk menar att man ”nästan är överens”.

Det är bra att Daniel Åkervall och Miljöpartiet i Köping inte uppskattar vindkraften. Tyvärr har vi sett att Miljöpartiet regionalt och nationellt har en helt annan uppfattning.

Det är ju trots allt en S/MP regering som har stängt fyra kärnreaktorer i närtid och skapat historiens högsta elpriser i Sverige, framför allt i elområde 3 och 4.

Åkervall menar även att han gärna ser ett kommunalägt bolag som ska ge avkastning från vindkraften. Tyvärr är det så att de kommuner som äger vindkraftverk idag försöker sälja dem, eftersom vindkraftverken går med förlust.

Kommunalägda Mimer i Västerås är bara ett i en lång rad kommunala bolag som förlorat miljoner på sin investering i vindkraft och som en konsekvens har sålt sitt innehav. Då ska inte Köping göra om samma misstag och investera i en förlustaffär.

Vindkraftens förtjänst står i att ersätta fossil kraftproduktion, genom att minska produktionen i kol-, olje- och gaskraftverk när det blåser. I Sverige har vi som bekant extremt lite fossil elproduktion, men man kan alltid se att svensk vindkraft minskar fossil elproduktion i Centraleuropa när det blåser.

Problemet uppstår när det inte blåser och vindkraftens elproduktion måste ersättas med något annat. Idag klarar vi att kompensera vindkraftens variationer med vattenkraft, men det kräver all installerad vattenkraft för att stabilisera elnätet och på systemnivå finns inte utrymme att bygga mer vindkraft utan att också bygga ut reglerkraft, som vatten-, kol eller oljekraft.

Nu har S/MP regeringen gett Länsstyrelserna och Mark och Miljödomstolen i uppdrag att genomföra förnyad miljöprövning av alla vattenkraftverk. Detta kommer att innebära att ett antal kraftverk kommer att stänga och möjligheten att balansera vindkraftverken kommer att minska. Stängningar har redan påbörjats som en effekt av dessa prövningar.

Vad ska vi då balansera vindkraftverken med? Kol- och oljekraft från Centraleuropa? 

Vanligt Folk i Köping ser ett skriande behov att Köpings kommun tar fram en energiplan, som tar hänsyn till de tekniska möjligheter och begränsningar som finns för att behålla en stabil energiförsörjning i Köpings kommun framöver. Detta är inget som kan lämnas över till projektörer som bara är intresserade att bygga vindkraftsindustrier varthän de kan få tillstånd och sedan sälja anläggningen och produktionen vidare till utländska ägare och kunder.

Ja, Daniel Åkervall, Vanligt Folk är nästan överens med Miljöpartiet lokalt att inte bygga ut storskalig vindkraft utan att satsa på annan fossilfri energi som inte missgynnar vår närmiljö.”

Vanligt Folk i Köpings kommun


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-