Kungsör
17:55 | 28 juli 2021

Brandsäker satsning i Kungsör

Brandskyddsföreningen Västmanland och Länsförsäkringar Bergslagen skänker brandskyddsutrustning som ska placeras ut hos riskutsatta inom hemtjänst.

Brandskyddsföreningens Thomas Reichert överlämnar brandskyddsutrustning till socialchef Lena Dibbern och socialnämndens ordförande Linda Söder-Jonsson (S). Foto: Kungsörs kommun

Förra veckan överlämnade Brandskyddsföreningen en första volym av brandskyddsutrustning till Kungsörs kommun. Det är Länsförsäkringar Bergslagen som skänker 20 brandsläckare, 20 brandfiltar samt testhorn för test av brandvarnare, som nu ska placeras ut hos riskutsatta inom Kungsörs kommuns äldreomsorg.

2019 inledde Kungsörs kommun ett samarbete med Räddningstjänsten med syftet att förebygga brand i hemmet hos äldre, och när Brandskyddsföreningen Västmanland hörde talas om samarbetet ville de vara med och bidra tillsammans med Länsförsäkringar Bergslagen, skriver Kungsörs kommun på sin hemsida.

– Trygghet för våra äldre och för våra invånare är otroligt viktigt och något som vi prioriterar högt. Att man som äldre med vård och omsorg i hemmet ska känna sig trygg att bo hemma, även om man har behov av stöd är viktigt. Trygghet för våra medarbetare är också en viktig del och att få tillgång till och kunskap om brandskyddsförebyggande åtgärder i hemmet är något som bidrar till ökad trygghet, att kunna agera om det krävs. Det är medarbetarna själva som lyft detta behov och det är roligt att de är så engagerade i att öka tryggheten för våra äldre men också kring sin egen arbetsmiljö, det vill vi lyfta, säger socialnämndens ordförande Linda Söder-Jonsson (S).

– Jag hoppas att många fler kommuner ska ta efter Kungsör och att fler politiker fattar tydliga beslut om att förebygga brand i hemmet hos våra äldre. Det är glädjande att Kungsörs kommun tar detta på största allvar, säger Thomas Reichert från Brandskyddsföreningen.

Samtliga anställda inom kommunens hemtjänst fick innan sommaren gå en digital utbildning i riskinventering i hemmen utifrån brand, och i höst väntar en utbildning av Brandskyddsföreningen som fokuserar på riskinventering i ordinärt boende.

– Syftet är att göra miljön så autentisk som möjligt, vi skapar en miljö som liknar den medarbetarna arbetar i dagligen hemma hos de äldre, men lägger till risker enligt den checklista som personalen utgår från idag vid riskbedömningen, säger Thomas Reichert.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-