DEBATT
12:57 | 22 juni 2022

Rätt vård i rätt tid

Samverkan mellan regioner och privata vårdgivare är nödvändigt.

I denna debattartikel skriver regionskandidat Mikael Söderlund från Arboga att man måste se möjligheter istället för problem för att få ner vårdköerna.

”Att få rätt vård i rätt tid är en rättighet för alla i Sverige och det är något som vi politiker måste lösa!

En undersökning gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv år 2021 visar att på frågan ”I vilken grad är du orolig över att inte få vård i tid när du eller en anhörig behöver det?” så svarade 6 av 10 att de är ganska eller mycket oroliga.

Regeringen meddelade nyligen att regionerna ska få 2 miljarder ytterligare för att få ner de vårdköer som har uppkommit under coronapandemin. Socialstyrelsen har lämnat förslag på vilka insatser medlen får användas till, exempelvis ökad samverkan mellan regioner och privata vårdgivare. För att korta vårdköerna är en samverkan nödvändig för planering av kapacitet och effektivt utnyttjande av resurser.

Man måste se möjligheter i stället för problem och använda de resurser som finns så att varje skattekrona används mest effektivt.

Några konkreta förslag som kan bidra till att få ner vårdköerna:
• Samverkan mellan regioner och privata vårdföretag kan ge både bättre kvalitet och förutsättningar för effektiva lösningar
• Att arbeta effektivt i samverkan ger förutsättningar för att personalresurserna används där de bäst behövs.
• Omfördela resurser från administrationen till vården där det är möjligt.
• Nationella ramavtal med privata vårdgivare som alla regioner kan använda
• Starta en nationell kampanj på 1177.se så att patienter informeras om sin rätt att fritt söka öppenvård i hela landet samt få information om hur vårdgarantin fungerar.
• Vidareutveckla 1177.se snabbt så att patienter kan hitta och jämföra kvalitet och väntetider hos alla vårdgivare, oavsett regi
• Ändra lagen genom att införa en provperiod som ger patienter rätt att, över regiongränserna, söka vård som kan innebära att patenten läggs in och får en vårdplats på kliniken (slutenvård).

• Utveckla Köpings sjukhusvård, inte avveckla den.”

Mikael Söderlund, Arboga
Regionskandidat väst, plats nr 2 Västmanland.


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-