Köping
09:00 | 29 augusti 2021

Köpings Pastorat har många strängar på sin lyra

Svenska kyrkan i Köpings Pastorat driver en mycket omfattande verksamhet. Den går knappast att presentera på några korta rader – men vi försöker.

Köpings kyrka i sensommarskrud. Foto: Michaela Ericzén/Arkiv

Först, det råder en mycket bra arbetsgemenskap inom pastoratet. ”Vi trivs verkligen ihop” säger flera av dem vi samtalat med, ”det är en nödvändighet om vi skall klara av det oerhört stora och vittomfattande arbetet.”

Kyrkan bedriver en vittomfattande social verksamhet. Sinnesrogudstjänsterna är en mötesplats där man får prata av sig och få hjälp i problematiska livssituationer. Alla som tror eller tvivlar är lika välkomna.

”Här skapas livsmod och hopp i livets skiften, i mörka och ljusa stunder” ord som präntats av kyrkoherde emeritus Patrik Wallmark som var med och startade verksamheten. Sinnesrogudstjänsterna är ett erbjudande till alla som behöver hitta nya vägar till ett harmoniskt liv. Erbjudandet kan sammanfattas i Sinnesrobönen:

”Gud, ge mig sinnesro, att, acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.”

Köpings kyrka deltar aktivt i kyrkornas gemensamma sociala arbete, Hela Människan, en mötesplats för människor som lever i en utsatt livssituation. Här kan de möta medmänsklighet.

Här serveras morgonfika och lunch för en billig penning och här ges möjlighet till samtal om stort och smått i livet.

Här kan man även få låna telefon, få hjälp med att tvätta kläder eller att få duscha. Här kan man spela biljard eller bara komma in i värmen.

Hela Människan delar ut matpaket till personer och familjer som saknar ekonomi att handla för. Många frivilliga ställer upp och flera företag skänker livsmedel. Hela Människan bedriver Second hand-handel och intill Second hand-butiken har Svenska kyrkan en lokal där de delar ut kläder till behövande, kläder som hämtats ur Second hand-butiken.

Framför allt är det barn i familjer med dålig ekonomi som hjälps på traven.

Region Västmanland driver tillsammans med Hela människorna en vårdmottagning som är öppen 10.00 till 12.00 på onsdagar.

Där kan man bland annat få sår omsedda, rådgivning, recept på medicin och remiss till specialistsjukvård. Vårdmottagningen vänder sig till dem som av olika anledningar har problem att besöka en vanlig vårdcentral.

Sjukhuskyrkan drivs av Köpings pastorat tillsammans med stiftet. Där möter kyrkan människor inte bara från Köping utan från lasarettets hela upptagningsområde.

Kyrkans diakoni samarbetar bra med personalen på k­ommunens socialtjänst.

”Diakonerna ställer upp när kommunen inte räcker till. Behovet av stöd är enormt. Det kan inte mättas. När en familj med problem får tid med socialen, kanske tre månader framåt i tiden, kan det gå riktigt illa om det inte finns frivilligkrafter som kan ställa upp.”

Där finns kyrkans diakoni med.Någon av diakonerna besöker regelbundet Brogården i Kolsva och för samtal med människor med problem och stöttar personalen.

S:t Olovsgården och församlingshemmen ute i bygden är viktiga samlingsplatser som erbjuder möjligheter till kontaktskapande verksamhet. Nu i sommar har kyrkan bjudit in till ett välbesökt sommarcafé utanför kansliet vid St Olovsgården.

Församlingskåren som Gerd Holmström ansvarar för, är en uppskattad verksamhet där många möts för samtal, lyssnar på intressanta föredrag och besöker olika kyrkor och andra platser i omkringliggande församlingar allt över en kopp kaffe.

Kyrkan deltar i mycket som det är värt att berätta om.

Till exempel finns kyrkan med på fängelserna och erbjuder stöd till människor som misslyckats när det gäller att infoga sig i ett normalt samhällsliv.

Musik och sång är en nödvändighet i kyrkan. Kyrkorglar hanterade av skickliga musiker gör besöken i kyrkan till högtidsstunder.

Körkonserter är för många körmedlemmar ”grädden på moset” när kören får glänsa och visa allt de lärt sig. Musikernas engagemang kan inte nog värderas. Utan dem vore ingen körverksamhet möjlig.

Kyrkan bedriver ett omfattande Barn- och Ungdomsarbete där även konfirmationen ingår.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-