Debatt
13:12 | 3 augusti 2021

Debatt: Ett nytt primärvårdsprogram behövs

Debattartikel från Moderaterna.

Mikael Andersson Elfgren är en av flera moderater som undertecknat denna debattartikel. Foto: Pressbild

Västmanlänningen förväntar sig en god och tillgänglig primärvård med hög kvalité. I många fall levereras det, i andra fall inte. Förtroendet för vårdcentralerna i Västmanland ligger tyvärr lägre än rikssnittet och 13 av våra 28 vårdcentraler når inte upp till vårdgarantins krav på medicinsk bedömning inom 3 dagar.

Det finns utmaningar att hantera inom vår primärvård. Ett arbete inleddes därför 2020 som syftade till att revidera primärvårdsprogrammet som styr såväl privata som offentliga vårdcentraler och inför regionfullmäktige i juni presenterade Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet sitt förslag till nytt program. Tyvärr konstaterade vi Moderater att förslaget i alldeles för stor utsträckning landat fel i både slutsatser och förslag vilket resulterade i att förslaget återremitterades.

Trots att nära hälften av våra vårdcentraler inte når upp till vårdgarantins mål gick S, C, L fram med ett förslag där besöksersättningen till läkare och sjuksköterskor tas bort. Det riskerar att leda till en lägre tillgänglighet till vårdcentralerna och att fler får vänta i en vårdkö. S-styret föreslog även en utökad ”utanför Västeråsersättning” till vårdcentralerna som finns utanför Västerås där dessa skulle få mer pengar enbart utifrån vart de är geografiskt placerade. Det är ett slarvigt sätt att kompensera för de utmaningar som finns i mindre kommuner. Ett mer robust och säkert system måste tas fram för att garantera en tillgänglig primärvård i hela Västmanland.

Den digitala omställningen får genomslag i hela samhället, så också i primärvården. Kostnaderna för de besök som sker hos nätläkarna är idag fördelade mellan vårdcentralerna och regionen centralt. Det är rimligt att regionen centralt tar en stor del av den kostnaden.

Men S-styret ville dock slopa detta och att kostnader enbart skulle belasta regionen centralt, konsekvensen av detta skulle vara att vårdcentralerna slipper kostnadsansvar oberoende av hur många av deras patienter som besöker nätläkarna, vilket skulle kraftigt begränsa den digitala omställningen samtidigt som det skulle innebära att det saknas incitament att jobba för en bättre fysisk och digital tillgänglighet lokalt. Det är inget vi kan stödja.

En viktig princip för Moderaterna är konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata vårdcentralerna, så är inte fallet idag då de offentliga vårdcentralerna i flera fall gynnas. Lika villkor ska gälla, oavsett om det är en offentlig eller privat vårdcentral.

Vi ser också att lagen om valfrihet finns till för att jag som patient ska kunna välja den vårdcentral som passar mig bäst, det förutsätter att vi tillåter skillnader och specialiseringar vilket skulle kunna ske genom till exempel tilläggsuppdrag där vårdcentralerna får möjlighet att inrikta sig och utveckla vår primärvård.

Ett exempel på det är äldrevårdsmottagningar som finns i andra regioner. En ytterligare brist som behöver åtgärdas är att det i princip är omöjligt att etablera nya vårdcentraler i Västmanland. Vårt primärvårdssystem kan inte fortsätta vara ett slutet system där de som är ute stannar ute. Etableringsersättningar måste skapas och vår ersättningsmodell ska möjliggöra nyetableringar.

Vi ser fram emot att arbetet med primärvårdsprogrammet tar en omstart där de bra delarna behålls och de sämre delarna avfärdas. Vi moderater kommer aldrig ställa oss bakom ett förslag som riskerar att leda till en sämre primärvård med lägre tillgänglighet för västmanlänningarna.

Mikael Andersson Elfgren (M)

Oppositionsråd

Håkan Freijd (M)

Maria Dellham (M)

Regionfullmäktigeledamöter


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-