Debatt
08:50 | 17 augusti 2021

Debatt: Gör Västmanland till modell för trygg och säker äldrevård

Debattartikel från Kristdemokraterna.

Malin Gabrielsson (KD), regionråd i opposition. Foto: Pressbild/Arkiv

Pandemin har tydliggjort allvarliga brister inom äldrevården, bl a bristande språkkunskaper och för  låg medicinsk kompetens. Dessutom finns samarbetsproblem mellan region och kommun. Detta är  problem och risker som varit väl kända i många år, i Västmanland och i Sverige och som ibland fått  förödande konsekvenser.

Dessa brister är inte acceptabla. Den medicinska kompetensen måste höjas radikalt. Därför föreslår  vi en länsgemensam utbildningsenhet för legitimerad personal inom kommunernas sjukvård.

Idag går det att bo hemma eller på ett äldreboende trots att man är gammal och svårt sjuk. Detta  leder till att behovet av medicinska kunskaper inom den kommunala sjukvården ökar.

Alternativet till samarbete i utbildningsfrågan är att varje kommun för sig försöker vidareutbilda sin  personalgrupp på ett bättre sätt. Fördelen med en länsgemensam enhet är att kunna träna rutiner  och hjälpmedel gemensamt och att använda skattepengarna mer effektivt.

Gamla sköra människor ska inte komma i kläm eller få sämre vård för att offentlig sektor inte klarar  av att ge personalen den kunskap och de förutsättningar de behöver i sitt arbete.

Ett gemensamt arbete mellan region och kommun, är nödvändigt för att höja medicinska säkerheten  och tryggheten för de äldre och deras anhöriga.

Vi vill att Västmanland ska vara modell för trygg och säker äldrevård.

Lars-Axel Nordell, Köping 

Samuel Stengård, Västerås 

Amanda Grönlund, Distriktsordförande 

Malin Gabrielsson, Region Västmanland

Kristdemokraterna i Västmanland


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-