Debatt
08:36 | 22 april 2021

Debatt: Säkra rättstryggheten för kvinnor

Debattartikel från Centerkvinnorna.

Anna Gunstad Bäckman. Foto: Pressbild

Resultatet av de övergrepp som uppmärksammades i metoo-uppropet får inte bli att utsatta kvinnor döms för förtal och utpekade män får medieutrymme – oemotsagda. Centerkvinnorna kräver en rad åtgärder för att slå vakt om kvinnors rättstrygghet.

Till följd av ett antal fall där våldtäktsmisstänkta män, som senare har friats från misstankarna, fått stor medial uppmärksamhet är det ofrånkomligt att fundera över vad som har hänt i vårt samhälle efter metoo-vågen. Faktum är att knappt en av fem anmälda våldtäkter leder till en fällande dom. Och det är inte tusentals kvinnor som ljuger – det är tusentals våldtäktsmän som går fria. Under 2020 ökade antalet våldtäktsdomar, men det är fortfarande bara 333 domar av 8 820 anmälda våldtäkter som leder till fällande dom.

Centerkvinnorna vill att personer som har utsatts för brott ska få sin sak rättvist prövad, men så fungerar det inte i våldtäktsfall. Visserligen leder 90 procent av alla våldtäktsanmälningar till en förundersökning, men den läggs oftast ner. En studie från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar på allvarliga brister i polisutredningar med uteblivna åtgärder och utredningar som drar ut på tiden. Utpekad gärningsman förhörs i endast hälften av alla förundersökningar, vilket är högst anmärkningsvärt eftersom offret är åtminstone bekant med gärningsmannen i drygt 70 procent av fallen.

I domstolarna saknas kunskap om sexualbrott och offers trovärdighet bedöms efter falska förutfattade meningar, trots att forskning visar att våldtäktsoffer agerar väldigt olika. Att våldtäkter inte bedöms och döms som det brott det faktiskt är, är motsatsen till den rättstrygghet en individ ska ha rätt till i ett fritt samhälle.

Det krävs rejäla krafttag för att driva igenom ett paradigmskifte som på allvar slår vakt om kvinnans rätt till sin sexuella integritet, sin rätt att få sin sak prövad och sin rätt till frihet. Centerkvinnorna föreslår en rad åtgärder för att säkra utsatta kvinnors trygghet:

• Utbilda personer som hanterar sexualbrott.
Höj kunskapsnivån hos polis, åklagare, nämndemän och domare. Inför en obligatorisk utbildning om sexualbrott för de personer som arbetar med förundersökningar och rättsprocessen.

• Tillsätt särskilda utredningsgrupper i varje polisregion.
Kunskapen om metoderna att arbeta med och att bemöta våldtäktsoffer måste förbättras inom polisen och anmälningarna måste prioriteras. Satsa på särskilda utredningsgrupper där brotten utreds grundligt.

• Förhör alla misstänkta gärningsmän.
Vid samtliga fall då en utpekad gärningsman finns, ska den misstänkte gärningsmannen förhöras.

• Inrätta en sexualbrottsdomstol.
Samla sakkunskap och resurser som finns på området i en fackdomstol, en sexualbrottsdomstol.

För att stärka kvinnors mänskliga rättigheter och kvinnors frihet måste rättsväsendet förändras – NU.

Sofia Jarl
Förbundsordförande Centerkvinnorna

Anna Gunstad Bäckman
Ordförande Centerkvinnorna Västmanlands Länsavdelning


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-