Debatt
09:32 | 3 augusti 2021

Debatt: Vardagsbrotten ska stoppas

Debattartikel signerad Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Pia Nilsson (S).

Pia Nilsson (S). Foto: Pressbild

I den dagliga kriminalpolitiska debatten är fokus ofta på gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar. Få talar däremot om vardagsbrotten, som exempelvis stölder av båtmotorer och inbrott, som också påverkar tryggheten.

Inte sällan ökar denna typ av brott på sommaren och vi vet att det många gånger är internationella stöldligor som ligger bakom. För att motverka ligorna måste insatser sättas in på både nationell och lokal nivå. På lokal nivå vet vi att grannsamverkan och båtsamverkan är en väldigt viktig del i det brottsförebyggande arbetet. När brottsligheten är internationell krävs också internationellt samarbete.

Regeringen har under de senaste åren genomfört ett stort antal åtgärder för att bekämpa stöldligor. Det handlar inte minst om den kraftfulla utbyggnaden av Polismyndigheten. Vi har kommit mer än halvvägs till målet om 10 000 fler polisanställda till 2024. I Västmanland har antalet poliser ökat med 147 sedan 2015 och de närmaste åren kommer ytterligare 300 poliser anställas. Detta är en helt avgörande satsning för att öka tryggheten i hela Region Mitt.

Eftersom Polismyndigheten har en central roll för att knäcka de internationella stöldligorna vill regeringen ge polisen träffsäkra verktyg. Därför ser en utredning över om polisens befogenheter i gränsnära områden behöver förbättras. Det kan handla om mer kamerabevakning och ökade befogenheter till kroppsvisitation och att genomsöka fordon.

Vi har också skärpt straffen. I mars trädde lagändringar i kraft som förstärker skyddet mot exempelvis stöld och rån. Därtill har försök, förberedelse och planering till häleri kriminaliserats. En ny straffbestämmelse, inbrottsstöld, har införts som innebär skärpt straff för bostadsinbrott. Inbrott i den egna bostaden är särskilt integritetskränkande.

Tullverket har en central roll i att stoppa vapen, sprängmedel och narkotika vid gränsen. Samtidigt kan Tullverket upptäcka stöldligor vid sina kontroller. Därför har regeringen föreslagit att Tullverket ska få utökade möjligheter att ingripa även mot brott som ligger utanför ordinarie verksamhet, till exempel utförsel av stöldgods.

Vi har sett exempel där stöldligor missbrukar asylsystemet. Nya regler ger Migrationsverket möjlighet att besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om sökanden kommer från ett så kallat säkert ursprungsland.

I april deltog Polismyndigheten i en koordinerad internationell insats mot stöldligor där över 220 personer frihetsberövades runt om i EU. I Sverige frihetsberövades 22 personer. Det är rätt väg att gå.

Vardagsbrotten ska stoppas. Steg för steg fortsätter vi arbetet mot stöldligorna för ett tryggare Sverige.

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Mikael Damberg (S)

Inrikesminister

Pia Nilsson (S)

Riksdagsledamot


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-