Hästsport
10:20 | 7 mars 2018

Länets ridskolor tar bra hand om hästarna

Länsstyrelsen: "Vi såg inga problem alls vid kontrollerna".

Foto: Pixabay.com

Under 2017 har Länsstyrelsens djurskyddshandläggare genomfört ett projekt om ridskolor i länet. Resultatet visar att ridskolorna genomgående har bra rutiner för det dagliga arbetet och att ansvarig personal har goda kunskaper kring hästhållning och verksamheten i övrigt, enligt ett pressmeddelande från Länsstyrelsen.

Fokus i projektet låg på att mäta ammoniakhalten i luften i stallarna samt kontrollera att hästarna hade så kallade hästpass. Ammoniaknivån var låg vid alla mättillfällen och alla hästar hade pass.

Samtliga kontroller gjordes under stallperioden, alltså vintern, eftersom mätning av luftkvaliteten inte är aktuell då hästarna vistas mycket ute på bete. Andra viktiga punkter som djurskyddshandläggarna gick igenom var hästarnas utrustning och arbetsbelastning, det vill säga antal lektioner per häst.

“Hästarna arbetade två till tre lektioner per dag med minst en ledig dag i veckan. De fick utevistelse i hagar varje dag. Alla kontrollerade verksamheter hade rutiner för utprovning av sadlar så de passar hästarna”, skriver Länsstyrelsen.

– Det är väldigt glädjande att Västmanlands ridskolor har kunnig personal som har bra koll på vad hästarna behöver för att må bra. Vi såg inga problem alls vid kontrollerna, säger Anne-Mari Forsberg, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Från löpet

Dagens lunch

Grattisannonser

Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-