Västmanland
14:37 | 22 juni 2021

Ungdomar från 16 år erbjuds vaccination mot covid-19

”Det främsta argumentet för vaccination från 16 år är nyttan för den enskilda individen”, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Foto: Pixabay

Under tisdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19.  Vaccinationerna av denna åldersgrupp väntas starta någon gång i augusti efter att de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin inom fas 4.

– Det främsta argumentet för vaccination från 16 år är nyttan för den enskilda individen. Unga löper visserligen mindre risk än äldre att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men risken finns, både för akut allvarlig sjukdom och för långvariga besvär, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett pressmeddelande. 

Enligt myndigheten har runt 150 personer i åldrarna 16 och 17 år med covid-19 vårdats på sjukhus i Sverige hittills. Syftet med att vaccinera den yngre åldersgruppen är främst för att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men även att ytterligare minska smittspridningen i samhället.

Vaccinationerna ska bidra till att restriktioner som begränsar vardagslivet ska kunna lyftas steg för steg.

– Vi vet att restriktioner och åtgärder som fjärr- och distansundervisning har påverkat många ungdomar negativt. Den psykiska hälsan i gruppen som helhet har försämrats och känslor av oro ökat under pandemin. Det är också en aspekt vi har vägt in eftersom hälsa handlar om så mycket mer än bara skydd mot sjukdom, säger Johan Carlson.

Folkhälsomyndigheten meddelar också att de från och med nu rekommenderar en utvidgning av vaccination till barn med vissa medicinska tillstånd från 12 års ålder enligt den lista som Svenska Barnläkarföreningen tagit fram.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-