KRÖNIKA
09:00 | 11 juni 2022

Valår, inflation och utmaningar

I år är det val. Något som det tar fyra år innan det sker igen. Egentligen var det inget genidrag att införa fyraåriga valperioder eftersom valsystemet inte anpassar sig efter hur världen förändras.

Det händer mycket på fyra år.

I år är det samhällsekonomi, oreda i skola, krig i Europa, en serie ”utmaningar” som inte åtgärdats och höga elpriser. Det färgar hur valet kommer att gå i höst. Så under de nästa fyra åren får folk leva med en riksdag som reflekterar vad som var viktigt hösten 2022.

Om det var val oftare, vart tredje eller vartannat år, skulle kommun, landsting och riksdag bättre reflektera verkligheten. Det gör även att problem som seglar upp under dessa fyra år får vänta – om dagens politiker kallar det ”utmaning” och låtsas som ingenting.

Tre stora moln på den samhällsekonomiska himlen är inflation, räntor och permanent långtidsarbetslöshet. Men det är inte bara Sverige som drabbas. Tysklands konkurrenskraft har stadigt sjunkit, vilket gynnar svensk mekanisk industri, och Västmanland producerar industriprodukter som är i direkt konkurrens med tyskarnas. Västmanland är ett av Sveriges produktivaste län men det gör länet även sårbart för huvudlös energipolitik.

Dagens svenska inflationstakt är närmare sex procent, och om det fortsätter kommer det att driva upp räntor, och det handlar inte bara om bostadskostnader. Inflation gör att kommuner har råd med mindre service. Inflation urholkar även svensk konkurrenskraft som påverkar sysselsättning och arbetslöshet, och är väldigt svårt att hantera för riksdagen.

När räntor går upp riskerar man att ekonomin tvärstannar.

De som kan bromsa utvecklingen är Riksbanken genom att börja trycka upp ränteläget, vilket kyler ner inflationen men kan också innebära att ekonomin saktar ner.

Svenska staten är helt beroende av moms, som är statens största inkomstkälla. Summan av  all moms är helt beroende av hur mycket folk köper och konsumerar. Om räntorna går upp handlar folk färre saker som de inte anser nödvändiga för stunden och staten kan kastas in i ett underskott.

Räntor består av två delar. En hyreskostnad för pengarna och en beräknad risk för att utlånaren skall förlora pengarna. Risk kan aldrig vara noll. Den kan vara låg men noll skulle innebära att summan av alla osannolikheter icke skulle kunna existera. Det är en logisk omöjlighet. Så en naturlig ränta är en beräknad förväntad avkastning från utlånaren och en riskpremie.

Det gör att historiska räntor för bostadsutlåning har varit runt 4–6 procent. Nu är bostadsräntor ner i runt 1,5–2 procent, drivet av överflöd av nytryckta pengar, stimulanser och låg konkurrens om resurser. Vilket inte kan vara för evigt, särskilt med stigande risker och ökande kostnader.

Låga räntor är politiskt gynnsamma eftersom de driver konsumtion och ger intrycket av att ekonomin går bra. Du kan se det som gashandtaget på en moped. Du vrider det i botten med låga räntor och mopeden går för fullt. Folk lånar, spenderar och pengarna snurrar med den stimulans som de billiga krediterna ger. När räntor går upp riskerar man att ekonomin tvärstannar.

Så det är en väldigt svår balansgång att hantera – räntor, inflation, statens inkomster och hålla igång ekonomin – samtidigt som andelen som är beroende av samhällets för sin försörjning ökar.

Vilket parti kommer att klara av detta? Antagligen inget.

Det finns ingen enkel lösning och problemet är att dagens poserande politik inte klarar av att hantera komplexa frågor.

Därför kan årets val bli ett val när vi återigen får en generation politiker som inte klarar av att åtgärda problem, utan enbart klistrar på etiketten ”utmaning” och parkerar dessa problem för framtiden.

Det blir antagligen lika oförmögen period 2022–2026 som det varit. Förhoppningsvis leder detta till ett generationsskifte – nästa val.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-