INSÄNT
13:29 | 18 maj 2022

Liberalerna i Köping tycker till om VA-frågan

Partiet är för ett omtag gällande Norr Mälarstrand.

Ivan Czitrom (L). Foto: David Eriksson/Arkiv

Vi står fast vid det vi har skrivit i vårt handlingsprogram 2018-2022 och som vi redovisade i våra samtal med S, M och V i samband med att vi gick med i Majoriteten efter valet 2018.

”För att undvika dragning i Mälaren, som kan vara en miljörisk vill vi att den nuvarande avloppslösningen för Norr Mälarstrand omprövas. Vi vill undersöka om dragning på land med fler abonnenter, eller ny teknik med lokala lösningar, eventuellt i kommunal regi, kan ändra förutsättningarna.”

Vi värnar om att säkra vatten och avlopp långsiktigt och hållbart, ur såväl gällande miljölagstiftning som hälsoperspektiv.

2021-04-29 beslutande Sveriges riksdag följande uppmaning till regeringen: ”En fastighetsägare med enskilt avlopp ska inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven.” Ett slutgiltigt beslut i frågan kan komma innan riksdagen tar sommarledigt.

Vi ser inte tvångsanslutning, utan enskild prövning av varje fastighets VA, som en framkomlig väg. I dagsläget har vi inte sätt någon dokumentation, enskild prövning av varje fastighets VA. Detta är något vi anser vara nödvändigt för att veta vilka fastigheter, enligt kommunens miljöenhet, som inte uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven i jämförelse med kommunens egen VA.

I slutändan är även kostnadsfrågan en viktig del i hur detta projekt skall kunna genomföras.

Iván Czitrom
Liberalerna i Köpings kommun.


Det här är en insänd artikel skriven av en läsare. Skribenten är fristående och eventuella åsikter som framförs är skribentens egna.

Vill du skriva till vår insändarsida? Skicka din text till insant@magazin24.se. Max 3 600 tecken.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-