Köping
18:43 | 10 juni 2021

Majoriteten satsar på utveckling, välfärd och trygghet i sitt budgetförslag

På torsdagen presenterade Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna i Köping sitt gemensamma budgetförslag för Köpings kommun 2022.

Andreas Trygg, Ola Saaw, Annika Duàn, Ivan Czitrom och Jonny Clefberg. Foto: Michaela Ericzén

Den 10 juni hade Köpings kommunstyrelse ett sammanträde där de olika partierna presenterade sina budgetförslag för 2022. Kommunstyrelsen röstade då igenom att gå vidare med det gemensamma förslaget som författats av Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

Det slutgiltiga beslutet tas sedan i kommunfullmäktige den 21 juni.

Köpings majoritetsledning presenterade sedan budgetförslaget för media. På torsdagen berättade Annika Duàn (S) att man har budgeterat för att satsa cirka 31,5 miljoner kronor på bland annat vård och omsorg, barn och unga, det lokala näringslivet och trygghet.

– Vi är glada att vi med denna budget har kunnat göra satsningar på viktiga områden inom välfärd, trygghet och utveckling. Övergripande satsningar som vi gör är bland annat på samverkan med Västra Mälardalen i Samverkan och för ökade kostnader för räddningstjänsten, säger Annika Duàn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Istället för att sätta exakta siffror på varje satsning kommer de olika nämnderna i kommunen tilldelas en rambudget som de sedan fördelar på sina verksamheter. Detta med anledning av att budgetförslaget bygger på Köpings kommuns nya tillitsbaserade styrmodell.

Något som inte förändras är trygghetsmiljonen, som blir kvar som en satsning även 2022. Kommunens ungdomscoacher blir permanenta som en del i satsningen på barn och unga och tryggheten i Köpings kommun.

– Barn och unga är ett viktigt område och det är roligt att vi kan fortsätta med de satsningar som vi ser har gett resultat, där är ungdomscoacherna ett exempel, säger Jonny Clefberg (S), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i kultur- och folkhälsonämnden.

Man kommer även att utöka resurserna till insatser för barn som har bevittnat våld i hemmet.

– Det är en insats som inte riktigt har funnits tidigare då man främst har hjälpt till exempel en mamma som blir slagen hemma, men inte haft samma resurser till barnen som har bevittnat hemska saker, säger Andreas Trygg, kommunalråd och ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

I budgetförslaget ingår ökade resurser gällande elevhälsa och specialpedagoger samt vinterkläder till förskolepersonal.

– Vinterkläder för förskolepersonalen är en prioriterad fråga. Förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats och det är därför en jämställdhetsfråga, säger Andreas Trygg (V).

130 miljoner kronor är avsatt för investeringar som är kopplade till verksamhetsområden, skola och förskola, vård och omsorg samt folkhälsa.

– Investeringarna är viktiga för att skapa ytterligare förutsättningar för verksamhet och industri men även bostadsområden, säger Ola Saaw (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I budgetförslaget ingår ett uppdrag till de olika nämnderna i kommunen. Nämnderna ska effektivisera sina verksamheter med en procent. Men det finns två undantag, vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden, ska effektivisera sina verksamheter med 0,5 procent, vilket bland annat möjliggör att dagbarnvårdsverksamheten kan behållas.

– Det här är en budget för hela livet med satsningar på allt från barn och unga, äldre och utveckling av kommunen för att vi ska kunna stärka våra företag och även locka till oss nya etableringar, säger Ivan Czitrom (L), vice ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-