Krönika
14:29 | 31 juli 2018

Krönika: Handla lokalt?

Uttrycket "tänk globalt - handla lokalt" hör man ibland. Men är det en bra uppmaning?

Självklart om varan/tjänsten du köper uppfyller dina kriterier (kvalité, pris, miljötänk, service etc)
Om inte, ger du allmosor av andra skäl och det är viktigt att vi diskuterar och funderar på dessa.

Nedan följer ett antal vanliga argument till att handla lokalt.

STARKARE KOMMUN
Mer pengar cirkulerar i kommunen när inköpen görs hos dina lokala handlare. Lokala handlare och näringar gör också ofta sina inköp hos andra lokala handlare. Det ger bättre förutsättningar för en bra kommunal skattebas, ett brett utbud och en stark lokal ekonomi.

Kommentar: Det här typen av ekonomiskt resonemang kan förefalla fullt logiskt och korrekt men har sina baksidor.

Kommuner som frodas tävlar på en nationell och internationell arena. Intern cirkulation av pengar kan bli som att vattnet bara rörs runt i dammen. Inget friskt kommer in. Sen – är kommunen/skatteområdet själva gränsen? Om jag bor i Arboga och handlar i Köping, blir det fel då? Om inte, är Västerås ok, osv? För att krångla till det ännu mer, jag bor i Kungsör, arbetar i Arboga och handlar i Köping. Om jag får min inkomst i Arboga, borde jag handla där då?
Och var och hur produceras varorna?
Närodlat är ett intressant begrepp för där ligger själva produktionen i regionen och sen köper du dessa varor. En sluten cirkel kan tyckas förutom att plantorna kommer från Danmark, maskinerna från Tjeckien, förpackning och emballage från Tyskland osv.

LEVANDE ORTER ÄR ATTRAKTIVARE
Med ett starkt lokalt handels- och näringsliv blir tätorterna mer livfyllda. Fler lokaler hyrs ut för att hysa verksamheter och fler människor kan se din kommun som ett attraktivt boendealternativ. Då blir förutsättningarna för kommunal service såsom skola, vård och omsorg också bättre.

Kommentar: Samma sak här som ovan. Vill man ha tillförsel i ekonomin är det som ordet säger, något måste komma till.

Alltså, tjäna dina pengar någon annan stans, men spendera dom här. Ganska snabbt ser man hur extremt viktigt det är med en välmående industri/företagsamhet som arbetar utanför regionen.

När det sen gäller utarmning av stadskärnor finns det studier som visar att det är större köpcentrum belagda i samma kommun, eller i närheten, som mest bidrar till detta. Ett levande centrum beror på kombinationen av boende, handel/företag, nöjen och god arkitektur. Centrumhandeln beklagar sig ibland över hur olika stora köpcentrum förstör deras handel framför allt med lägre priser och större utbud. Ett väl fungerande centrum (arkitektur, p-platser, rent och snyggt m m) är som ett stort köpcentrum i sig. Sätt tak på allt och du har en jättegalleria med stort utbud. Handlare i olika centrum runt om i landet måste konkurrera med annat. God personlig service, annat utbud, samverkan mellan butiker (festivaler m m) allt inlindat i en fin, trevlig och i många fall historisk miljö.

FLER BUTIKER GER FLER JOBB
När fler gör sina inköp lokalt behövs fler anställda i de befintliga verksamheterna. Det gör också att nya små företag ser möjligheter att etablera sig och dra till sig ny arbetskraft. Fler kan bo på orten och underlaget för företagandet kan förbättras ytterligare.

Kommentar: Det är industrierna och kommunerna själva som står för det flesta jobben. En tjänst på kommun betalas med skattemedel och dessa måste komma någonstans ifrån. Vi kan i och för sig alla i Köping köra Volvo, fast då gynnar vi inte den lokala KIA-handlaren i stan. Återigen – tillförsel av pengar först, sen kan vi handla och därefter ev. anställa.

OMTANKE OM MILJÖN
Att förflytta sig långt med bil kostar, för dig och för miljön. Stora utsläpp genereras av bilåkande till och från shopping. Genom att gynna handlarna i din närregion sparar du inte bara bränsle och gör miljön en tjänst. Du bidrar även till att andra har möjlighet att göra detsamma.

Kommentar: Ok, här avser man att övrig handel skulle ske på annan ort, långt bort t.o.m. What about e-handeln? Ja den ökar stort men enligt Svensk Handels rapport 2018 så står den endast för 9% av den totala detaljhandeln. Resterande 91% handlas fysiskt och hör och häpna, det mesta handlas lokalt. 14 företag i Sverige står för 50% av all detaljhandel. 58 000 företag för den andra hälften. Överlägset störst är ICA med 14% sen Coop med 6% och varför, jo därför att dessa företag ofta är representerade lokalt.

Lite trivia: Enligt en studie från SIK (Institutet för livsmedel och bioteknik) är mijöpåverkan av ett kilo torskt som fiskats i Barents hav, packats i Kina och sen säljs i Sverige 4,8 kg CO2, medan ett kilo svenskt griskött snittar 6,5 kg växthusgaser (Livsmedelsverket). Med en normalbil kör du ca 3-4 mil motsvarande ett kg griskött. Nötkött ska vi inte prata om, då får vi 4-dubbla värdena. Alltså, man måste åka en bra bit bort för att handla för att det ska sticka ut i statistiken. När man storhandlar med bil görs det mestadels av praktiska skäl oavsett var man handlar.
Vill tillägga att det finns mycket miljömedvetna grisuppfödare (bl.a i vår region) som har fått ner värdena betydligt. Handla från dom.

ÄKTA PERSONLIG SERVICE
I din lokala butik är du igenkänd och möts med personlig service. Du kan snabbt få hjälp om du behöver byta eller komplettera ditt inköp.

Kommentar: Mycket bra. Återkommer till det i summeringen.

BÄTTRE GOODWILL
Ideella föreningar, idrottsrörelsen och skolklasser kan lättare etablera samarbeten och få stöd och bidrag från livskraftiga lokala företag. Föreningar och affärer är båda mötesplatser och viktiga inslag för ett levande samhälle.

Kommentar: Japp, men är det möjligt att handla från alla lokala företag? Man jämställer generellt affärer/butiker med lokala företag. Känns jag nödgad att åka omkring i en Harley Davidson bara för att HD sponsrar grabbens lokala fotbollslag (om nu HD fanns på orten)?

ÖKAD TURISM
En attraktiv lokal detaljhandel ger positiva avtryck hos besökare. Bilden av trevliga och lättillgängliga butikers sortiment och bra service tar man gärna med sig och förmedlar till andra. Det ger förutsättningar för ökad turism och därigenom ökade intäkter för både handel och kommun.

Kommentar: Stämmer men det är tyvärr en paradox. Låt oss anta att det icke lokala glassföretaget driver handeln ut ur regionen och in i en annan. Bra för dom (tillförsel), dåligt för oss och speciellt dåligt för de lokala företagen som också säljer glass. Vad ska de lokala företagen göra då? Enkelt, bli bättre på så många punkter man kan. Om man inte kan öppna en glassfabrik (vilket i.o.f.s inte garanterar god glass) så kan man konkurrera på många andra områden (se nedan).

Summering
Goda förutsättningar för industrin och de företag som för in kapital. Lättillgängligt, god personlig service, bra produkter, bra miljötänk, god kundkännedom (kan läsa av behoven), ett företag med genomtänkt värdegrund och i viss mån bra priser är det som behövs – då handlar man lokalt. Flera av dom skäl som anges ovan (står på flera kommuners hemsidor) lägger för stort ansvar på köparen/kunden. Det är min åsikt att först måste säljaren tillgodose förutsättningarna.

Många av våra duktiga handlare i regionen arbetar på detta sätt och då blir det en lyckad kombination av lokal handel och nöjda kunder. Har man det inte, får man problem och då kan man inte sitta och gnälla på internet. Vi får inte tendera att bli allt för protektionistiska. Genom historien har det visat sig att det är inte någon bra lösning.

Så jag vänder mig hellre till handeln, ”tänk globalt – sälj lokalt”, eller eg. ”tänk globalt – sälj!”
Sen får vi hoppas att våra lokala näringsidkare uppfyller kraven på att du ska bli nöjd.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-