Debatt
15:00 | 15 mars 2021

Debatt: Nedskärningar inom Barn och utbildning i Kungsör

Debattartikel från lokal­avdelning­arna för Skolledarförbundet, Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal.

Foto: David Eriksson/Arkiv

Kungsörs barn, ungdomar och vuxna har rätt till en trygg och stimulerande skolgång, hela vägen från förskola till vuxenutbildning.

För att få en trygg och stimulerande skolgång krävs resurser, resurser som samhället sedan får tillbaka i form av utbildade välfungerade medborgare. Det kostar att satsa på förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Det kostar att satsa på våra barn, ungdomar och vuxna, men det är den bästa investering vi kan göra.

I dagens förskola och skola ska alla inkluderas, vi har elever med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), vi har elever med språkstörning, vi har elever som flytt från krig, vi har elever som genomlidit traumatiska händelser, vi har elever som har inlärningssvårigheter och vi har elever som behöver extra utmaningar. Alla barn, ungdomar och vuxna ska rymmas i vår förskola och skola, de ska bli stöttade och hjälpta på vägen att utvecklas så långt det går utifrån sin förmåga i en trygg lärmiljö.

För att lyckas med detta krävs resurser. Det krävs engagerade och otröttliga barnskötare och elevresurser som stöttar de barn och elever som har det tufft med det sociala samspelet eller med inlärningen. Det krävs dedikerade förskollärare och lärare som vrider och vänder på alla möjligheter för att nå fram till den heterogena klass, grupp eller individ de har framför sig. Det krävs speciallärare och specialpedagoger för att jobba med de elever som behöver mer än det som ryms i klassrummet. Det krävs kuratorer som kan bemöta barn och ungdomar som varit med om jobbiga saker eller som har det tufft med självbild och negativa tankar om sig själva.

Det krävs skolledare som stannar kvar och som leder förskolorna och skolorna med ett varmt hjärta och tydliga strukturer. Det krävs resurser för att betala alla de yrken som säkerställer att era barn ska få bästa möjliga utbildning och bästa möjliga start på sina liv. Forskning visar att en lyckad skolgång är grunden till ett fungerande vuxenliv med jobb och bostad samt nära relationer. Allt detta önskar vi väl våra barn?

Forskning visar också att barn och ungdomar behöver viktiga vuxna under sin uppväxt, vuxna som ser dem och som tror på dem. Att en viktig vuxen i ett barns/ungdoms/vuxens liv kan vara anledningen till att de klarade av skolan och sin uppväxt och formades till en fungerande mogen individ.

Ni kanske tänker att det är föräldrarnas roll, inte förskolans och skolans? Verkligheten ser inte ut så. Alltför många barn och ungdomar har sin viktiga vuxna i förskolan och skolan istället för hemmet. Den verkligheten behöver vi bemöta med just närvarande viktiga vuxna och de resurser som det bemötandet kostar. Men vad kostar inte en trasig vuxen? En ungdom som blir hemmasittare, en ungdom som hamnar på glid, en vuxen som blir arbetslös och får social fobi?

Om Kungsörs kommun ska spara in över 20 miljoner på förskola, skola och vuxenutbildning så kommer en annan verklighet att möta oss. Resultaten kommer att gå ner.

Arbetsbelastningen för de som stannar kvar ökar. Stressen hos de som är kvar kan bli dyra sjukskrivningar och mindre trygghet för Kungsörs barn och ungdomar med ökad risk att hamna snett. Bägge tär på kommunens ”plånbok”. Välutbildad personal flyttar till andra kommuner, nyrekrytering är dyrare och kostar mer. De skolledare som står kvar i verksamheter kan få se den urholkas på personal och bevittna hur resultaten försämras, som kaptener på sjunkande skepp.

Enligt Skollagen har alla barn/elever rätt till en stimulerande utbildning. De har rätt till det stöd de behöver och det kan vi i Kungsörs förskolor, skolor och vuxenutbildning inte erbjuda om budgeten ska skäras ner så kraftigt.

Bakom insändaren står lokalavdelningarna för Skolledarförbundet, Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal

 


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till redaktion@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-