Kungsör
10:43 | 11 juni 2021

Kungsör fortsätter bekämpningsarbetet mot sjögullen

”Bekämpningen sker bland annat med stora, flytande ramar”.

Foto: Kungsörs kommun/arkiv

Den invasiva arten sjögull har länge varit ett problem i Kungsör och Mälaren. Under sommaren 2021 fortsätter därför kommunen sitt arbete med att bekämpa den invasiva arten.

”Bekämpningen sker bland annat med stora, flytande ramar försedda med markduk som hindrar växten att få solljus. Ramarna kan medföra begränsningar för dem som nyttjar vattnet. Vid den ena badplatsen vid Ekuddens camping läggs nedbrytbar duk vecka 24. Duken sänks ned till botten med hjälp av säckar fyllda med sand. Syftet är att få bort sjögull från badplatsen samtidigt som inte tillgången till badet begränsas. Det är en helt ny metod som testas i Mälaren och som kommer att utvärderas”, skriver Kungsörs kommun på sin hemsida. 

Skillingeudd är ett annat område som prioriteras i år, enligt Kungsörs kommun.

”Där växer sjögull i en vik som bland annat nyttjas av båtar, vilket riskerar att medföra spridning till övriga Skillingeudd. Enligt årets planering föreslås en begränsningslinje av ramar från ena sidan viken till den andra. Detta kommer dock ske först efter dialog med berörda”.

Ytterligare 30 ramar kommer att läggas ut vid Jägaråsens naturreservat. Dessa ramar har köpts in av Länsstyrelsen i Västmanlands län specifikt för att skydda reservatet.  Även vid Himmelsberga och Lövnäs finns nyetablerade, små bestånd som ska täckas i år.

Kungsörs kommun samarbetar med Köpings kommun, Västerås stad och Eskilstuna kommun, med länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland samt Mälarens vattenvårdsförbund, för att bekämpa sjögull. Utöver den planerade bekämpningen i Kungsör sker även åtgärder i Köping, Eskilstuna och Västerås kommuner, enligt Kungsörs kommun.

”I Kungsörs kommun har sjögull funnits sedan 90-talet då den spreds nedströms Arbogaån. Den har fortsatt att spridas ut till Galten och österut till Västerås. Sjögull bildar tjocka mattor av blad på vattenytan vilket gör vattnet otillgängligt för bad, båt och fiske. För Kungsörs del har det inneburit konsekvenser för såväl turism och näringsliv. Det har även stor påverkan på det naturliga ekosystemet eftersom sjögull konkurrerar ut annat levande”, skriver Kungsörs kommun.

Det här kan du som privatperson göra för att minska spridningen av sjögull: 

  • Undvik att åka båt, paddla eller simma genom sjögull. Varje planta som slits upp kan driva iväg och bilda ett nytt bestånd på annan plats.
  • Slå inte sjögull! Kontakta i stället kommunen eller Mälarens vattenvårdsförbund för rådgivning om du har sjögull vid din brygga
  • Rapportera in nya fynd av sjögull via invasivaarter.nu
  • Sprid kunskap om sjögull till andra som vistas på sjön
  • Det kan finnas bekämpningsramar att låna till sin fastighet, kontakta projektgruppen vid intresse

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-