Debatt
08:40 | 31 mars 2021

Debatt: Brottsligheten är ett växande problem för länets företag

Debattartikel från Moderaterna.

Moderaten Mikael Andersson Elfgren har tillsammans med partikollegorna Jenny Landernäs och Mikael Söderlund undertecknat denna debattartikel.

Det växande otryggheten är ett allt större problem för Västmanlands företagare. I Västmanland uppger 31 % av företagarna att de påverkas negativt att den växande brottsligheten och otryggheten.

Stölder, inbrott, hot och skadegörelse är bara några av de problem som växer i omfattning och påverkar Västmanland i en negativ riktning. Utöver den oro och inskränkning i den personliga friheten som otryggheten innebär försämrar den även våra företags möjlighet att bedriva sin verksamhet. Det har gått så långt att den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra företagsklimatet enligt Västmanlands företagare är att minska brottsligheten och otryggheten.

Brottsligheten kostar, dels i form av det som stjäls och förstörs men även i form av uteblivna kunder och allt högre kostnader för trygghetshöjande åtgärder så som dyra larm eller väktare. Det är resurser som företagen istället hade kunnat investera i utveckling och expandering, nya produkter eller fler anställda.

Företagarna får betala ett allt för dyrt pris för otryggheten. Vi måste ta detta på allvar, både kommunalt, regionalt och nationellt och det finns mycket att vinna på att arbeta tillsammans, på alla nivåer, för att minska otryggheten och skapa ett mer företagsvänligt Västmanland.

Regionen har ett regionalt utvecklingsansvar och efter moderaternas krav är trygghetsfrågorna en del i detta, det ställer krav på regionalt ledarskap men också på konkreta åtgärder som till exempel kameraövervakning vid busshållsplatsser. Kommunerna måste i större utsträckning arbeta brottsförebyggande och i dialog med näringslivet genomföra reformer för att öka tryggheten lokalt till exempel genom fler ordningsvakter.

På nationell nivå behövs en politik som inte bara i ord utan också i handling tar tag i problemet och tillför mer resurser till polismyndighet och rättsväsendet samtidigt som straffrabatter slopas och polisen ges fler verktyg för att lösa sin uppgift.

Vi moderater är fast beslutna att göra vad som står i vår makt, kommunalt, regionalt och nationellt för att knäcka kriminaliteten och återupprätta tryggheten i Västmanland.

Mikael Andersson Elfgren

Förbundsordförande Moderaterna Västmanland

Jenny Landernäs

Oppositionsråd (M) Region Västmanland

Mikael Söderlund

Ansvarig Moderaternas Företagarråd Västmanland


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-